Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne

  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Model absolwenta
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Program wychowawczy szkoły

 

           Aneks do Szkolnego Programu  Wychowawczego
                       na rok szkolny 2014/2015
.

Pozytywna opinia Rady Rodziców z dnia 12 września 2014r.

Pozytywna opinia S. U.  z dnia 17 września 2014r,

Pozytywna opinia w formie uchwały przyjętej na zabraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2014 r.

Rozwinięcie punku  3:  Nowoczesne  technologie

 

 

l.p

zadanie

cele operacyjne

Procedury osiągania celów

osoby odpowiedzialne

1.

Organizacja wyjazdów uczniów do Biblioteki We Włocławku  - udział  uczniów w lekcjach z wykorzystaniem technologii
 informacyjnej

uczeń ma możliwość poznawać coraz to nowsze rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu informatycznego, jest lepiej przygotowany do radzenia sobie w  nauce , poszukiwania informacji , pracy ze źródłami

 napisanie harmonogramu wyjazdów, ustalenie terminów z biblioteką, powołanie osoby za to odpowiedzialnej, sprawozdanie z zajęć, dzielenie się wiedza przez uczniów w trakcie zajęć otwartych

nauczyciele przedmiotów, osoba odpowiedzialna za całość i sprawozdanie, organizacje wyjazdów i lekcji otwartych-
p. A. Młotkowska

2.

Prowadzenie zajęć
z różnych przedmiotów w sali informatycznej

 uczeń może w pełni samodzielnie korzystać z programów, z Internetu, pracuje z komputerem , rozumie, że technologia informatyczna jest przydatna nie tylko na lekcji informatyki

ustalenie terminów, harmonogram zajęć, powołanie osoby za to odpowiedzialnej, sprawozdanie z zajęć,

nauczyciele przedmiotów, osoba odpowiedzialna za całość i sprawozdanie, organizacje wyjazdów i lekcji otwartych-
p. B. Drybs

3.

Szkolenie dla rady pedagogicznej

 doskonalenie umiejętności przez nauczycieli, poszerzanie wiedzy, odkrywanie nowych możliwości, rozwiązań technologicznych

 indywidualne warsztaty, szkolenie w ramach WDN

konferencje w CEN

 wszyscy nauczyciele

4.

Utworzenie przez uczniów prezentacji i filmu o gimnazjum na obchody 15- lecia gimnazjum

uczeń będzie miał możliwość pokazać , czego się nauczył, jak radzi sobie z technologią informacyjną

 prezentacja w czasie uroczystości obchodów 15 – lecia gimnazjum

nauczyciele wyznaczeni do realizacji projektu

5.

Wykorzystanie technologii w trakcie zajęć – użycie tablic interaktywnych przez uczniów

uczeń umie posługiwać się tablicą interaktywną, wie , jak wielkie posiada ona zasoby i możliwości

zajęcia obserwowane przez dyrektora szkoły i zaproszonych gości

wyznaczeni nauczyciele

 

 

Modyfikacja punktu 9 : Samorządność

 

 

 

l.p.

zadanie

cele operacyjne

procedury osiągania celów

osoby odpowiedzialne

1.

Ogłoszenie roku 2014/2015 Rokiem Aktywności uczniów-

uczniowie podejmują własne inicjatywy, rozwijają swą aktywność w szkole, wyznaczają zadania i są za nie odpowiedzialny, sami tworzą atmosferę w szkole, organizują czas wolny od nauki, pomoc koleżeńska , wybory do S. U. , uczą się odpowiedzialności i zasad demokracji

podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną

napisanie projektu przez  S. U.

opiekunowie S. U.

wychowawcy

przewodnicząca S. U.

 

 

 

 

 

 

Modyfikacja punktu 11: Rozwój społeczny ucznia

 

 

l.p.

zadanie

cele operacyjne

procedury osiągania celów

osoby odpowiedzialne

1.

organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami

dla kl. III

uczeń ma możliwość poznać drogę do sukcesu, poznaje specyfikę różnych zawodów, zasięga opinii na temat predyspozycji jakie trzeba mieć ,by wykonywać określony zawód

napisanie harmonogramu spotkań , sprawozdanie

szkolny pedagog

2.

nowoczesne zawody świata – przygotowanie prezentacji przez uczniów

uczeń zapoznaje się z nowoczesnymi współczesnymi zawodami związanymi z technologia informacyjna i nie tylko, wie , jaką szkołę trzeba ukończyć , by taki zawód zdobyć, gdzie  można pracować

przygotowanie i prezentacja projektu na godzinach z wychowawca w kl. III

wychowawcy kl. III

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska