ENGLISH VERSION

Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Kalendarium
  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Model absolwenta
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Program wychowawczy szkoły

 

 

 

Modyfikacja Szkolnego Programu Wychowawczego – propozycja

Aneks  na rok szkolny 2013/2014

Rozwinięcie punktu 7 : Zdrowy styl życia , działania proekologiczne

 
l. p.
Zadanie
Cele operacyjne
Procedury osiągania celów
Osoby odpowiedzialne
1.
Obchody Roku Sportu
 

napisanie projektu- zawody sportowe na cztery pory roku o charakterze międzyszkolnym,

prowadzenie zajęć SKS
nauczyciele wf
2.
Działalność PCK
 

wydanie szkolnej gazetki, udział w konkursach,

przygotowanie ściennej gazetki
opiekun koła
3.
Klasowe programy wychowawcze
 

lekcje wychowawcze, spotkania ze szkolną pielęgniarką , lekarzem

wychowawcy klas
4.
dyżury szkolnej pielęgniarki
 
 
 
 
 
szkolna pielęgniarka
5.
Organizacja Tygodnia Zdrowej Żywności
 
 
S. U.
świetlica szkolna
6.
Dzień bez nałogów i przemocy
 
spotkania z policją, szkolny  konkurs plastyczny
 
zespół do spraw profilaktyki
pedagog szkolny
7.

Organizacja I Biegu Konstytucji 3 maja -

impreza środowiskowa
 

ogłoszenie o biegu, motywowanie mieszkańców , promocja akcji

zapewnienie opieki medycznej, wyznaczenie trasy biegu, zapewnienie bezpieczeństwa, współpraca z policją, pozyskanie sponsorów nagród

nauczyciele wf
dyrektor szkoły
rada rodziców
 
 
 
 
 
 
 

Modyfikacja Szkolnego Programu Profilaktyki – propozycja  

Aneks  na rok szkolny 2013/2014

Rozwija się  zadania z obszaru III- Propagowanie zdrowego stylu życia o organizację Roku Sportu i działania z tym związane

Do zadania z obszaru IV – dopisuje się – opracowanie aneksu do klasowego programu wychowawczego kl. III d , realizacja na zajęciach z wychowawcą, ścisła współpraca z dyrektorem szkoły
i pedagogiem oraz rodzicami

Z obszaru VII usunięto działania związane z uzyskaniem karty motorowerowej , co wymusiły zmiany w przepisach o ruchu drogowym

 
 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska