Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
INFO O PROJEKCIE
DŁUGOFALOWY ROZWÓJ SZKOŁY POPRZEZ TIK
(TECHNOLOGIĘ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNĄ)
Projekt Rozwoju Szkoły
Okres realizacji: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

CELE PROJEKTU:
Wprowadzenie użycia technologii komputerowej do codziennego i regularnego użytku w szkołach partnerskich;
Usprawnienie pracy szkoły w obszarze administracji, zarządzania, gromadzenia danych, dydaktyki.Cele te chcemy osiągnąć poprzez:
Porównanie różnych sposobów użycia TIK w szkołach partnerskich, wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań w obszarach takich jak: projektowanie materiałów dydaktycznych, wykorzystanie Internetu a także organizacja pracy szkoły i komunikacja pomiędzy członkami społeczności szkolnej;
Podniesienie umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informacyjno-komunikacyjną w obszarach takich jak: nauczanie oraz tworzenie materiałów dydaktycznych.

TRZYLETNI OGÓLNY PLAN PRACY

1 rok projektowy 2004/2005
pierwsze spotkanie projektowe WR-  listopad 2004, Wiener Neustadt, Austria (porównanie bazy technicznej oraz sposobów wykorzystywania TIK w szkołach partnerskich, stworzenie wspólnej strony internetowej)
działania lokalne w szkołach partnerskich
drugie spotkanie projektowe WS – maj 2005, Hoorn, Holandia
działania lokalne w szkołach partnerskich

2 rok projektowy 2005/2006
trzecie spotkanie projektowe – październik 2005, Osięciny, Polska
działania lokalne w szkołach partnerskich
czwarte spotkanie projektowe WR – kwiecień 2006, Somma Vesuviana, Włochy (poprawa działania sieci między partnerami, wnioski do dalszej pracy, rozwijanie wypracowanych rozwiązań i praca na strategiami oraz materiałami dydaktycznymi)
działania lokalne w szkołach partnerskich

3 rok projektowy 2006/2007
piąte spotkanie projektowe WR – październik 2006, Wiener Neustadt, Austria (dokonanie analizy arkuszy ewaluacyjnych, dzielenie wypracowanych materiałów dydaktycznych i strategii nauczania)
działania lokalne w szkołach partnerskich
ostatnie spotkanie projektowe WS – maj 2007, Mortenhals, Norwegia
( podsumowanie projektu)
kontynuacja współpracy między szkołami i działań lokalnych mających na celu rozwój szkoły

W październiku  2003r. Łukasz Bińkowski n-l j. angielskiego PGO wyjechał na seminarium kontaktowe do Austrii, gdzie nawiązał kontakt z 4 szkołami partnerskimi, z którym bedziemy współpracować w zakresie wykorzystania TI w szkole.  Jesteśmy obecnie na etapie składania wniosku projektowego. Program ten przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez: wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami, placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także promowanie nauki języków obcych i wzrost świadomości interkulturowej.

 

Od 28 listopada do 4 grudnia w austriackiej miejscowości Wiener Neustadt odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Socrates-Comenius, na którym poznaliśmy partnerów z Włoch, Norwegii, Holandii i Austrii. Było to bardzo pracowite i owocne spotkanie, które utwierdziło nas w przekonaniu, że projekt rozwoju naszej szkoły porzez TIK zakończy się sukcesem!!Celem pierwszego spotkania roboczego było porównanie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w szkołach partnerskich. Określiliśmy wspólnie szczegółowe cele projektu, sposoby ich osiągania oraz pokonywania barier na drodze do włączenia TIK we wszystkie dziedziny działania szkoły.
Gospodarzem pierwszego spotkania była Ilse Szwarzer- nauczycielka j. angielskiego, która była cudownym przewodnikiem. Przybliżyła nam działanie austriackiego systemu edukacji.

Poznaliśmy sposoby wykorzystania komputerów na zajęciach projektowania w Technikum Krawieckim.

Byliśmy również z wizytą w Technikum Informatycznym. Uczy się w nim 1500 uczniów na czterech kierunkach. W nauczaniu wszystkich przedmiotów wykorzystywana się technologia komputerowa. Uczniowie poza zajęciami lekcyjnymi mogą korzystać z 8 pracowni komputerowych, w których łącznie jest 160 komputerów.

Nastepnie pracowaliśmy wspólnie z Ilse, Giovanim, Nicolo, Teresą, Niną, Palem, Royem, Gerittem i Peterem nad projektem wykorzystania TIK w naszych szkołach.

Roy-Arne z Norwegii przygotował stronę internetową www.comeniu.sandskole.no , którą wspólnie będziemy administrować. Dzięki niej dowiemy się więcej o naszych szkołach, pozostaniemy w stałym kontakcie oraz na bieżąco będziemy kontrolować postępy w pracy nad projektem wszystkich partnerów.


 

W dniu 28.02.2005r. pracownia komputerowa była wypełniona do ostatniego miejsca i to nie przez uczniów a przez nauczycieli. Celem dzisiejszego spotkania było poznanie zasobów sprzętowych i programowych szkolnej pracowni internetowej.

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach w 2003 r. przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu SOKRATES COMENIUS 1pod hasłem:„Długofalowy rozwój szkoły poprzez Technologię Informacyjno-Komunikacyjną.”

W dniach 9-15 października 2005 r. w związku z realizacją projektu gościliśmy naszych partnerów z Austrii, Holandii, Norwegii, Włoch.
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu. Stwarza on kierownictwu i nauczycielom partnerskich szkół możliwość wymiany doświadczeń i informacji, wspólnego opracowania metod i rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do ich potrzeb opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sprawdzania i wdrażania w szkołach partnerskich najbardziej efektywnych z tych metod.

W ramach projektu odbyły się już spotkania: w listopadzie 2004 r., w Austrii i w  maju w Holandii.

Jak było u nas...?

12 październik środa
- godz. 9:00 spotkanie z p. dyrektor,
- zwiedzanie szkoły, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, wizyta
w Szkole Podstawowej (przewodnicy Joanna Milewska, Jakub Drapała, Krzysztof Banasiak, Maciej Dzioba)
- godz. 11:15 zwiedzanie kościoła, rozmowa z Proboszczem,
- godz. 12:00 spotkanie z wójtem,
- godz. 13:00 powrót do szkoły, lunch (kanapki)/ obiad w To Tu ?
- godz. 14:00 praca nad projektem w pracowni komputerowej, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą państwa uczestniczące w projekcie, prezentacja multimedialna nt. wykorzystania TIK w PGO oraz dyskusja nt. wykorzystania TIK w pozostałych szkołach, ( Agnieszka Młotkowska, Beata Drybs, Jakub Drapała, Krzysztof Banasiak)
- godz. 16:00 lekcja Kujawiaka z Kujowiokami;
- pamiątkowe zdjęcie.
 
13 październik czwartek
(Kawa, herbata, woda, sok )
godz. 8:30 - 12:10 lekcje języka ojczystego prowadzone przez partnerów:
  1 godz.  2 godz.  3 godz.             4 godz.
              8:40-9:25             9:35-10:20         10:35-11:20         11:25-12:10
          Klasa /sala  Klasa /sala  Klasa /sala        Klasa/sala
Norweski   IIIe religia/czytelnia    IIa 207/g.z.wych.       IIIc 102/matematyka    IIe 300/j.niem.  
Włoski        IIIa 102/plastyka        IIb 210/j.polski           Ic czytelnia/religia         IIIe 205/geogr.
Austriacki   IIIb 106/historia         IIc 107/matematyka     Id 107/matematyka     Ia 105/matema.
Holenderski IIId 209/j.polski       IId 104/fizyka               Ie 208/j.polski              Ib 101/chemia
godz.12:20
spotkanie na auli, wręczenie nagród w konkursie na prezentację multimedialną przedstawiającą państwa uczestniczące w projekcie, sponsor konkursu Firma Pro Futuro.
ok. godz. 13:00
lunch/ obiad w To Tu ?
godz. 14:00
praca nad projektem:
praca w grupach (szary papier + pisaki), wprowadzanie informacji na stronę internetową, zaplanowanie działań do wykonania, każda szkoła zobowiąże się do umieszczenia na stronie projektu artykułu dotyczącego zastosowania TIK w nauczaniu oraz zarejestruje na niej wszystkich nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, sprawozdanie
z wizyty.
14 październik piątek
godz. 17:00 – Dzień Nauczyciela

Podczas wizyty naszych partnerów, jednym z zadań do realizacji było poprowadzenie przez nich lekcji swojego języka ojczystego dla uczniów naszej szkoły.Było to niesamowite doświadczenie dla każdej ze stron. Celem przeprowadzenia tych lekcji było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych.

Dnia [12 października 2005r. w Publicznym Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach odbyło się rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu Informatycznego SOKRATES- COMENIUS na najlepszą prezentacje multimedialną o krajach partnerskich.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Prezentacje uczniów oceniali partnerzy biorący udział w programie
SOKRATES- COMENIUS. Nagrody ufundowała włocławska firma komputerowa PRO FUTURO

I miejsce – Michał Kozicki ucz. klasy I a.

II miejsce - Pakulska Magdalena ucz. klasy III c.

III miejsce -        Kralski Dawid ucz. klasy I c
                          Majchrzak Magdalena ucz. klasy III a.


 

W związku z realizacją projektu przed każdym nauczycielem w naszej szkole stoją określone zadania do zrealizowania...

– zespół ds. S-C przygotuje raport nt. wykorzystania TIK w PGO w przeszłości, obecnie i w przyszłości oraz umieści go na szkolnej stronie internetowej oraz wspólnej stronie projektu, 
– nauczyciele przeprowadzą 1 lekcję w miesiącu z wykorzystaniem TIK w pracowni informatycznej,
– nauczyciele wychowawcy wdrożą dziennik elektroniczny do użytku szkolnego,
– nauczyciele zarejestrują się na wspólnej stronie projektu, dzięki czemu będą mogli wymieniać się pomysłami i doświadczeniami na wykorzystanie TIK z nauczycielami ze szkół partnerskich,
– umieszczą na szkolnej stronie internetowej zasady oceniania oraz inne istotne informacje dotyczące nauczanego przedmiotu,
– zespół ds. S-C służy pomocą w realizacji zadań w każdą środę od 13:00-14:00 sali 302.
– TERMIN REALIZACJI ZADAŃ: 20 GRUDNIA 2005r.

W związku z rozwojem TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNEJ w naszej szkole każdy nauczyciel musi zaprzyjaźnić się z komputerem. Od kiedy nasza szkoła szkoła wzbogaciła się o nowy projektor multimedialny, stało się to dużo łatwiejsze. Wykorzystanie TIK na lekcjach z innych przedmiotów niż informatyka, dobrze przemyślane i zaplanowane pozwala zerwać z monotoią i rutyną na lekcjach.  Jest niezastąpionym narzędziem by obudzić wyobraźnię ucznia i pozytywnie zmotywować go do poznawania świata. Odbyły się już zajęcia z języka polskiego i matematyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych a to dopiero początek. 

 

 

W dniach 23-29 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Socrates - Comenius. Tym razem odbyło się ono we Włoszech.

Podczas wizyty gościliśmy w szkole ITIS MAJORANA w miejscowości Somma Vesuviana. Poznaliśmy wszystkich nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Mieliśmy okazję zobaczyć w jaki sposób wykorzystują oni ICT w nauczaniu.
Dyskutowaliśmy na temat przedsięwzięć podejmowanych przez wszystkich partnerów i ich szkołach oraz o tym co jeszcze planuje zrobić w związku z realizacją projektu.
Braliśmy udział w seminarium, podczas którego wszyscy partnerzy przedstawili uczniom i nauczycielom z ITIS MAJORANA multimedialne prezentacje, których tematem były:
- narodowy system oświaty
- opis rodzimej szkoły
- przedstawienie przebiegu realizacji projektu w rodzimej szkole.
Prof. N. Miranda i jego najlepsi uczniowie zaprezentowali edukacyjny projekt sejsmologiczny "Eduseis" jako przykład dobrej praktyki wykorzystania ICT w nauczaniu.
Spotkanie było bardzo owocne. Przyjechaliśmy z niego pełni nowych pomysłów na wykorzystanie ICT we wszystkich zakresach działania  naszej szkoły, które z pomocą całego grona pedagogicznego będziemy powoli wcielać w życie.

26.10.2006 r. nauczyciele naszego gimnazjum p. J. Milewska n-l j. niemieckiego i p. K. Banasiak n-l j. angielskiego udaja się na kolejne spotkanie projektowe w Wiener-Neustadt (Austria). Czekamy na ich powrót i wyniki owocnej pracy nad projektem.

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska