Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „Extra KLASA 2017”


1.         Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3 gimnazjum Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

2.         Konkurs o tytuł „Extra Klasa” trwa od września do maja w okresie jednego roku szkolnego.

3.         W skład komisji oceniającej wchodzą:

a.          dyrektor szkoły

b.         przedstawiciele SU,

c.          nauczyciele bez wychowawstw.

4.         Ocenie podlegają:

a)       formy aktywności przewidziane na dany miesiąc (klasa będąca organizatorem działania włączonego do EK automatycznie otrzymuje najwyższą liczbę punktów)

b)       Konkurencje oceniane przez cały rok:

- czytelnictwo klasy oceniane do maja,

- liczba spóźnień sprawdzana do końca maja,

 udział w zbiórce Góra Grosza 
(liczba zebranych monet),

Punktacja poszczególnych zadań:

I miejsce       - 150 pkt                                               VI miejsce             -   70 pkt

II miejsce      - 130 pkt                                               VII miejsce            -   60 pkt

III miejsce      110 pkt                                              VIII miejsce           -   50 pkt

IV miejsce      95 pkt                                                 IX miejsce             -   40 pkt

V miejsce      -   80 pkt                                                

za udział         20 pkt

Z wyjątkiem:

Spóźnienia – spisywane 11 każdego miesiąca:

0                        100 pkt

1 – 2                  80 pkt

3 – 4                  60 pkt

5 – 6                  40 pkt

7 – 8                  20 pkt

powyżej 8           0 pkt

 

5.         W przypadku remisu przeanalizowana zostanie liczba wyższych miejsc zajętych przez klasę w poszczególnych konkurencjach.

6.         Zasady i punktacja poszczególnych konkurencji będą wywieszane w pokoju nauczycielskim i gazetce ściennej SU.

7.         Terminy oddawania prac są ostateczne. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, a oddane po terminie nie zdobędą maksymalnej liczy punktów.

8.         Każda klasa otrzyma w I i II semestrze po 300 punktów za udział we wszystkich konkurencjach przygotowanych przez organizatorów.

9.         Wyniki podsumowujące dany miesiąc wywieszane będą na tablicy SU 15 następnego miesiąca.

10.       Podsumowanie konkursu oraz przyznanie tytułu „Extra Klasy” i nagrody głównej będzie miało miejsce w październiku przyszłego roku szkolnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu EK.


miesiąc

zadania

organizator

październiklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec
Zestawienie punktów w konkursie


Extra Klasa 2015/2016Zadania

Klasa I A

Klasa I B

Klasa I C

Klasa II A

Klasa II B

Klasa II C

Klasa I II A

Klasa III B

Klasa III C

Turniej Tenisa stołowego

Organizator + 150 p.

Udział

+ 20 p.

Udział

+ 20 p.

Nieob. uspr.

+ O p.

2 miejsce
+ 130 p.

Udział

+ 20 p.

1 miejsce
+ 150 p.

3 miejsce
+ 110 p.

Udział

+ 20 p.

Plakaty profilaktyka uzależnień

7 miejsce
+60 p.

5 miejsce
+ 80 p.

5 miejsce
+ 80 p.

2 miejsce
+ 130 p.

2 miejsce
+ 130 p.

1 miejsce
+ 150 p.

4 miejsce
+ 95 p.

3 miejsce
+ 110 p.

6 miejsce
+ 70 p.

Mam talent

3 miejsce
+ 110 p.

Organizator + 150 p.

6 miejsce
+ 70 p.

4 miejsce
+ 95 p.


1 miejsce
+ 150 p.

2 miejsce
+ 130 p.

7 miejsce
+ 60 p.

5 miejsce
+ 80 p.

1 miejsce
+ 150 p.

Gra mikołajkowa

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Organizator + 150 p.

Udział

+ 100 p.

Dzień nietypowego stroju

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Organizator + 150 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Udział

+ 100 p.

Szlachetna paczka

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Organizator + 150 p.

Udział we wszystkich działaniach

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

+ 300 p.

Spóźnienia w  I semestrze

4 sp. w X

+ 460 p. 

1 sp. w XII
+ 480 p.

O sp.
+ 500 p.

1 sp. w X

+ 480 p. 

1 sp. I
+ 480 p.

O sp.
+ 500 p.

1 sp. IX
1 sp. X
+ 460 p.

O sp.
+ 500 p.

O sp.
+ 500 p.

Razem

1430 p.

1380 p.

1370 p.

1355 p.

1540 p.

1450 p.

1415 p.

1500 p.

1390 p.

Miejsce

4 miejsce

7 miejsce

8 miejsce

9 miejsce

1 miejsce

3 miejsce

5 miejsce

2 miejsce

6 miejsce

Gratulacje!!!

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska