Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Egzamin gimnazjalny na 5”- zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

nauczyciel prowadzący- mgr Aneta Ratajczyk


 

 

Cele zajęć:

                    doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i przenośnym;

                    kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich ( lirycznych, epickich, dramatycznych);

                    utrwalenie wiadomości z zakresu różnych rodzajów i gatunków literackich;

                    doskonalenie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;

                    rozwijanie mowy, języka, umiejętności konstruowania spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

                    doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie

 

Spodziewane efekty

 

dla ucznia:

                    uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego;

                    lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianów, prac klasowych, egzaminu gimnazjalnego;

                    poprawne redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych

 

dla szkoły:

                    stworzenie uczniom w szkole warunków do wyrównywanie szans edukacyjnych;

                    podnoszenie jakości pracy szkoły

 

dla nauczyciela:

                    satysfakcja nauczyciela prowadzącego zajęcia z pomocy uczniom i wzbogacenie jego doświadczeń zawodowych;

                    wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o liczne pomoce dydaktyczne

 

 

ZAGADNIENIA

1.                  Czytanie ze zrozumieniem;

2.                  Sztuka pisania;

3.                  Teoria literatury;

4.                  Ortografia i interpunkcja;

5.                  Nauka o języku

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska