Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Egzamin gimnazjalny na 5”- zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

nauczyciel prowadzący- mgr Aneta Ratajczyk


 

 

Cele zajęć:

                    doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i przenośnym;

                    kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich ( lirycznych, epickich, dramatycznych);

                    utrwalenie wiadomości z zakresu różnych rodzajów i gatunków literackich;

                    doskonalenie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;

                    rozwijanie mowy, języka, umiejętności konstruowania spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

                    doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie

 

Spodziewane efekty

 

dla ucznia:

                    uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego;

                    lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianów, prac klasowych, egzaminu gimnazjalnego;

                    poprawne redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych

 

dla szkoły:

                    stworzenie uczniom w szkole warunków do wyrównywanie szans edukacyjnych;

                    podnoszenie jakości pracy szkoły

 

dla nauczyciela:

                    satysfakcja nauczyciela prowadzącego zajęcia z pomocy uczniom i wzbogacenie jego doświadczeń zawodowych;

                    wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o liczne pomoce dydaktyczne

 

 

ZAGADNIENIA

1.                  Czytanie ze zrozumieniem;

2.                  Sztuka pisania;

3.                  Teoria literatury;

4.                  Ortografia i interpunkcja;

5.                  Nauka o języku

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska