Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 

        PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ W OSIĘCINACH

 

 

 

   SZKOLNE KOŁO REGIONALNE

 

                                                                             OPIEKUNOWIE :

                                                                                       BARBARA ROSIŃSKA

                                                                                        MARIANNA NOWAK

                                                                                    JOLANTA IZYDORSKA

Dla kogo koło regionalne  przeznaczone:

Na zajęcia uczęszczają uczniowie zainteresowani  historią swojego regionu

 i innych regionów Polski , poznawaniem   zasłużonych ludzi i artystów kujawskich,  poznawaniem urzędów w samorządzie lokalnym,

integracją ze środowiskiem poprzez udział w różnych formach działalności służącej rozwojowi  i promocji regionu i samokształcenia, chętni do rozwoju swojej sprawności ruchowej

 

 

Cele kółka turystyczno- regionalnego:

-         rozwijanie zainteresowań regionem Kujaw i innymi regionami Polski

   w różnych dziedzinach( historia, geografia, sztuka ludowa, wiedza obywatelska, aktywny udział w życiu gospodarczym itp.)

-         umiejętność planowania, współpracy w grupie, podział zadań,

-         tradycja obchodzenia świąt w regionie ,

-         poszanowanie małej ojczyzny,

-         kultywowanie tradycji w rodzinie, szkole , najbliższym środowisku,

-         promowanie regionu wśród innych,

 

Spodziewane efekty:

       Uczeń potrafi:

-         odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości,

-         planować i organizować pracę swoją i w grupie,

-         poszukiwać informacji w różnych źródłach , weryfikować, przekształcać, utrwalać stosownie do potrzeb,

-         dokonywać prezentacji własnej wiedzy i umiejętności w trakcie publicznych wystąpień, 

-         pochylić się i zadumać nad historią regionu i korzystać właściwie z jego dziedzictwa,

-         dokonywać obiektywnej  oceny własnych działań i innych – wykazywać ich słabe i mocne strony,

-         promocja regionu

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca: Urząd Gminy, OSP, Policja Powiatowa, Starostwo, Urząd Pracy, KDBS w Osięcinach, OHZ w Osięcinach ,   Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Zarzeczewie,  zespoły folklorystyczne, Sejm i Senat, muzea we Włocławku

Twórcy ludowi ( pani Leszczyńska, pani Sokołowska), Sąd Rejonowy,

Powiatowa Policja w Radziejowie, Gminna i Powiatowa Biblioteka

 

 

Działania podejmowane w ramach koła regionalnego:

 

- wycieczki do instytucji i organizacji pozarządowych w celu przygotowania

do życia w społeczeństwie jako o obywatel gminy, miasta, Polski i Europy,

 

- wycieczki rekreacyjno- krajoznawczo – edukacyjne do kina, zwiedzanie miast i miejscowości na terenie Kujaw, wyjazdy na lodowisko, kręgle, basen,

 

- spotkania ze znanymi ludźmi , artystami , urzędnikami, pracownikami instytucji państwowymi,

 

- orientacja  prozawodowa  - poznanie zawodów dawniej, dziś  i przyszłości,

 

- Konkursy o regionie i o sławnych ludziach regionu,

 

-Śladami powstania styczniowego w ramach obchodów

 Dnia Patrona

- zwyczaje i święta na Kujawach

 

 

Formy

* wycieczki rowerowe,

* wycieczki autokarowe,

* wycieczki piesze,

* spotkania z artystami ludowymi, samorządowcami, ludźmi zasłużonymi dla    regionu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska