Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 

        PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ W OSIĘCINACH

 

 

 

   SZKOLNE KOŁO REGIONALNE

 

                                                                             OPIEKUNOWIE :

                                                                                       BARBARA ROSIŃSKA

                                                                                        MARIANNA NOWAK

                                                                                    JOLANTA IZYDORSKA

Dla kogo koło regionalne  przeznaczone:

Na zajęcia uczęszczają uczniowie zainteresowani  historią swojego regionu

 i innych regionów Polski , poznawaniem   zasłużonych ludzi i artystów kujawskich,  poznawaniem urzędów w samorządzie lokalnym,

integracją ze środowiskiem poprzez udział w różnych formach działalności służącej rozwojowi  i promocji regionu i samokształcenia, chętni do rozwoju swojej sprawności ruchowej

 

 

Cele kółka turystyczno- regionalnego:

-         rozwijanie zainteresowań regionem Kujaw i innymi regionami Polski

   w różnych dziedzinach( historia, geografia, sztuka ludowa, wiedza obywatelska, aktywny udział w życiu gospodarczym itp.)

-         umiejętność planowania, współpracy w grupie, podział zadań,

-         tradycja obchodzenia świąt w regionie ,

-         poszanowanie małej ojczyzny,

-         kultywowanie tradycji w rodzinie, szkole , najbliższym środowisku,

-         promowanie regionu wśród innych,

 

Spodziewane efekty:

       Uczeń potrafi:

-         odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości,

-         planować i organizować pracę swoją i w grupie,

-         poszukiwać informacji w różnych źródłach , weryfikować, przekształcać, utrwalać stosownie do potrzeb,

-         dokonywać prezentacji własnej wiedzy i umiejętności w trakcie publicznych wystąpień, 

-         pochylić się i zadumać nad historią regionu i korzystać właściwie z jego dziedzictwa,

-         dokonywać obiektywnej  oceny własnych działań i innych – wykazywać ich słabe i mocne strony,

-         promocja regionu

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca: Urząd Gminy, OSP, Policja Powiatowa, Starostwo, Urząd Pracy, KDBS w Osięcinach, OHZ w Osięcinach ,   Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Zarzeczewie,  zespoły folklorystyczne, Sejm i Senat, muzea we Włocławku

Twórcy ludowi ( pani Leszczyńska, pani Sokołowska), Sąd Rejonowy,

Powiatowa Policja w Radziejowie, Gminna i Powiatowa Biblioteka

 

 

Działania podejmowane w ramach koła regionalnego:

 

- wycieczki do instytucji i organizacji pozarządowych w celu przygotowania

do życia w społeczeństwie jako o obywatel gminy, miasta, Polski i Europy,

 

- wycieczki rekreacyjno- krajoznawczo – edukacyjne do kina, zwiedzanie miast i miejscowości na terenie Kujaw, wyjazdy na lodowisko, kręgle, basen,

 

- spotkania ze znanymi ludźmi , artystami , urzędnikami, pracownikami instytucji państwowymi,

 

- orientacja  prozawodowa  - poznanie zawodów dawniej, dziś  i przyszłości,

 

- Konkursy o regionie i o sławnych ludziach regionu,

 

-Śladami powstania styczniowego w ramach obchodów

 Dnia Patrona

- zwyczaje i święta na Kujawach

 

 

Formy

* wycieczki rowerowe,

* wycieczki autokarowe,

* wycieczki piesze,

* spotkania z artystami ludowymi, samorządowcami, ludźmi zasłużonymi dla    regionu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska