Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Plan Pracy koła wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017

WstępPojęcie „wolontariusz” pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, co znaczy dobrowolny, ochotniczy. Wolontariusz to człowiek, który bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmuje działania na rzecz innych.

Wolontariat przybiera dziś wiele form - od pomocy sąsiedzkiej po działalność humanitarną.

Ruch wolontariatu w Polsce ma bogatą tradycje, a w ostatnich czasach jego znaczenie wzrasta. Wolontariat zwiększa aktywność obywatelską środowiska lokalnego. Jest on okazją do realizowania życiowych marzeń i spełniania ambicji przydatności w społeczeństwie.


Cele działalności koła:


 • Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie.

 • Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym i kształceniu szacunku do osób starszych, chorych, pokrzywdzonych.

 • Uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie duch pomocy potrzebującym.

 • Szerzenie idei wolontariatu.

 • Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nas sobą i do wszechstronnego rozwoju, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Uwrażliwienie na potrzeby bezpańskich zwierząt.L.p.

Zadanie

Sposób realizacji.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

1.

Prowadzenie gazetki ściennej dotyczącej wolontariatu.


 • Gazetka ścienna.Opiekun koła

2.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat wolontariatu; zapoznanie młodzieży z różnymi aspektami wolontariatu.

 • lekcje wychowawcze,

 • spotkania koła wolontariatu,

 • współpraca z innym kołem i wolontariuszami,

 • opracowanie i rozpowszechnienie w szkole ulotek z adresami i telefonami instytucji i organizacji zajmujących się pomocą innym,

 • wyjazd na konferencje i szkolenia z zakresu wolontariatu.Członkowie koła.

3.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wolontarystycznym : „Unitis viribus”.


 • Udział w akcjach organizowanych przez to stowarzyszenie.


Członkowie koła.

4.

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”- realizacja akcji „ Gimnazjaliści czytają dzieciom”.

 • stała współpraca z Gminnym Przedszkolem w Osięcinach- czytanie bajek, wspólne zabawy,

 • zorganizowanie konkursów lub przedstawienia teatralnego.


Członkowie koła.

5.

Współpraca ze szkolnym kołem CARITAS .

 • zorganizowanie dyskoteki charytatywnej , przeznaczenie dochodów na rzecz ubogich rodzin.


Członkowie koła.

6.

Udział w akcjach charytatywnych.

 • udział w akcjach charytatywnych tj. „ Góra grosza”,

 • sprzedaż kart i świec świątecznych.


Opiekun i członkowie koła.

7.

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 • przeznaczenie serduszek na licytację,

 • pomoc przy zbieraniu darowizn.


Opiekun i członkowie koła.

8.

Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym otoczeniu.


 • pomoc ludziom starszym, chorym.


Członkowie koła.

9.

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z naszego gimnazjum.

 • pomoc koleżeńska.


Członkowie koła.


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska