Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Plan Pracy koła wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017

WstępPojęcie „wolontariusz” pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, co znaczy dobrowolny, ochotniczy. Wolontariusz to człowiek, który bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmuje działania na rzecz innych.

Wolontariat przybiera dziś wiele form - od pomocy sąsiedzkiej po działalność humanitarną.

Ruch wolontariatu w Polsce ma bogatą tradycje, a w ostatnich czasach jego znaczenie wzrasta. Wolontariat zwiększa aktywność obywatelską środowiska lokalnego. Jest on okazją do realizowania życiowych marzeń i spełniania ambicji przydatności w społeczeństwie.


Cele działalności koła:


 • Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie.

 • Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym i kształceniu szacunku do osób starszych, chorych, pokrzywdzonych.

 • Uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie duch pomocy potrzebującym.

 • Szerzenie idei wolontariatu.

 • Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nas sobą i do wszechstronnego rozwoju, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Uwrażliwienie na potrzeby bezpańskich zwierząt.L.p.

Zadanie

Sposób realizacji.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

1.

Prowadzenie gazetki ściennej dotyczącej wolontariatu.


 • Gazetka ścienna.Opiekun koła

2.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat wolontariatu; zapoznanie młodzieży z różnymi aspektami wolontariatu.

 • lekcje wychowawcze,

 • spotkania koła wolontariatu,

 • współpraca z innym kołem i wolontariuszami,

 • opracowanie i rozpowszechnienie w szkole ulotek z adresami i telefonami instytucji i organizacji zajmujących się pomocą innym,

 • wyjazd na konferencje i szkolenia z zakresu wolontariatu.Członkowie koła.

3.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wolontarystycznym : „Unitis viribus”.


 • Udział w akcjach organizowanych przez to stowarzyszenie.


Członkowie koła.

4.

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”- realizacja akcji „ Gimnazjaliści czytają dzieciom”.

 • stała współpraca z Gminnym Przedszkolem w Osięcinach- czytanie bajek, wspólne zabawy,

 • zorganizowanie konkursów lub przedstawienia teatralnego.


Członkowie koła.

5.

Współpraca ze szkolnym kołem CARITAS .

 • zorganizowanie dyskoteki charytatywnej , przeznaczenie dochodów na rzecz ubogich rodzin.


Członkowie koła.

6.

Udział w akcjach charytatywnych.

 • udział w akcjach charytatywnych tj. „ Góra grosza”,

 • sprzedaż kart i świec świątecznych.


Opiekun i członkowie koła.

7.

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 • przeznaczenie serduszek na licytację,

 • pomoc przy zbieraniu darowizn.


Opiekun i członkowie koła.

8.

Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym otoczeniu.


 • pomoc ludziom starszym, chorym.


Członkowie koła.

9.

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z naszego gimnazjum.

 • pomoc koleżeńska.


Członkowie koła.


2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska