Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Program zajęć z zespołowych gier sportowych      

Szkolnego Koła Sportowego

 w roku szkolnym 2016- 2017

podstawa prawna art.42.ust.2.pkt.2.


 Opracował mgr Andrzej Rozpędowski

Osięciny wrzesień 2015r.

Zajęcia  pozalekcyjne z zespołowych gier sportowych skierowane są do uczniów  chcących podnosić swoje umiejętności w zakresie sprawności fizycznej, kondycji ,cech motorycznych i wolicjonalnych.

Na zajęciach będziemy doskonalić nabyte na lekcjach w-f umiejętności          ruchowe, poszerzać wiedzę na temat techniki i taktyki gir zespołowych, zastosowania ćwiczeń  w życiu codziennym (gimnastyka poranna), promować zachowania zdrowego stylu życia.

 

Zajęcia będą odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w każdy poniedziałek.

Cel główny

Wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej troski o zdrowie własne i innych. Stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Cele szczegółowe

·        Kształtowanie odpowiedzialności i  samodzielności.

·        Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole rówieśniczym. 

·        Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

·        Rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

·        Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Osiągnięcia ucznia:

·        Potrafi opracować i wykonać zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

·        Umie zorganizować i przeprowadzić zawody i inne formy zajęć terenowych.

·        Potrafi wykorzystać poznane elementy techniki i taktyki w grze zespołowej.

·        Potrafi właściwie zachować się zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki.

·        Umie uczestniczyć w różnych indywidualnych i zespołowych formach aktywności ruchowej

 

Roczny plan pracy zajęć

Rodzaj zajęć i tematyka (dyscyplina)

Liczba godzin

Termin realizacji

Prowadzący

Uwagi o realizacji

 

 

Piłka siatkowa

·        Gry i zabawy  przygotowujące do piłki siatkowej;

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach;

·        Odbicia piłki oburącz sposobem górnym  w wyskoku

·        Odbicia piłki sposobem dolnym przy odbiorze zagrywki przeciwnika  i przy obronie;

·        Nauka zagrywki tenisowej

·        Przyjęcie piłki po zagrywce      i rozegranie na trzy;

·        Ćwiczenia przygotowujące do zbicia dynamiczne go;

·        Nauka wystawienia piłki do zbicia dynamiczne- go we fragmentach gry;

·        Odbicia piłek sytuacyjnych

·        Rozgrywanie piłki w zespołach trójkowych przyjęcie piłki- wystawienie-  atak;

·        Przyjęcie piłki do rozgrywającego wystawienie   i zbicie;

·        Zbicie piłki po wystawieniu od partnera ze skrzydła, środka  i z drugiej linii; małe gry 2x2, 3x3 na małych 

     polach gry ;

·        Zagranie piłki w określone miejsce pola gry przeciwnika, sposobem górnym, dolnym jednorącz w postawie niskiej, wysokiej lub zachwianej;

·        Odbicie oburącz dolne z boku;

·        Współpraca w zespołach trójkowych;

·        Gra libero w przyjęciu piłki i  w obronie;

·        Gry szkolne 6 x 6

·        Gra właściwa 6 x 6

 

 

 Piłka nożna

·        Kształtowanie sprawności i koordynacji poprzez żonglerkę z piłką.

·        Przyjęcie piłki różnymi sposobami i częściami ciała.

·        Prowadzenie piłki z omijaniem przeszkód.

·        Zwody bez piłki i z piłką.

·        Uderzenia piłki różnymi częściami stopy.

·        Gra ciałem, wyrzut z autu, rzut rożny i wolny.

·        Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki  w grze.

Miniturniej piłkarski - systemy  rozgrywek, organizacja, reklama, kulturalny doping.

Piłka ręczna

·        Poruszanie się bez piłki.

·        Praca ramion i nóg w obronie.

·        Wyjście do piłki.

·        Zwód pojedynczy

i podwójny.

·        Uwalnianie się od obrońcy.

·        Kozłowanie w miejscu,    

w ruchu  z omijaniem przeszkód.

·        Rzuty do bramki po kozłowaniu i z wyskoku.

·        Technika gry bramkarza.  Wykorzystanie nabytych umiejętności w grze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grudzień, styczeń, luty, marzec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień,

maj, czerwiec,

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień,

październik,

 listopad

Andrzej Rozpędowski

 

 


 

 

 

 

 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska