Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Program zajęć z zespołowych gier sportowych      

Szkolnego Koła Sportowego

 w roku szkolnym 2016- 2017

podstawa prawna art.42.ust.2.pkt.2.


 Opracował mgr Andrzej Rozpędowski

Osięciny wrzesień 2015r.

Zajęcia  pozalekcyjne z zespołowych gier sportowych skierowane są do uczniów  chcących podnosić swoje umiejętności w zakresie sprawności fizycznej, kondycji ,cech motorycznych i wolicjonalnych.

Na zajęciach będziemy doskonalić nabyte na lekcjach w-f umiejętności          ruchowe, poszerzać wiedzę na temat techniki i taktyki gir zespołowych, zastosowania ćwiczeń  w życiu codziennym (gimnastyka poranna), promować zachowania zdrowego stylu życia.

 

Zajęcia będą odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w każdy poniedziałek.

Cel główny

Wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej troski o zdrowie własne i innych. Stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Cele szczegółowe

·        Kształtowanie odpowiedzialności i  samodzielności.

·        Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole rówieśniczym. 

·        Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

·        Rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

·        Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Osiągnięcia ucznia:

·        Potrafi opracować i wykonać zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

·        Umie zorganizować i przeprowadzić zawody i inne formy zajęć terenowych.

·        Potrafi wykorzystać poznane elementy techniki i taktyki w grze zespołowej.

·        Potrafi właściwie zachować się zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki.

·        Umie uczestniczyć w różnych indywidualnych i zespołowych formach aktywności ruchowej

 

Roczny plan pracy zajęć

Rodzaj zajęć i tematyka (dyscyplina)

Liczba godzin

Termin realizacji

Prowadzący

Uwagi o realizacji

 

 

Piłka siatkowa

·        Gry i zabawy  przygotowujące do piłki siatkowej;

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach;

·        Odbicia piłki oburącz sposobem górnym  w wyskoku

·        Odbicia piłki sposobem dolnym przy odbiorze zagrywki przeciwnika  i przy obronie;

·        Nauka zagrywki tenisowej

·        Przyjęcie piłki po zagrywce      i rozegranie na trzy;

·        Ćwiczenia przygotowujące do zbicia dynamiczne go;

·        Nauka wystawienia piłki do zbicia dynamiczne- go we fragmentach gry;

·        Odbicia piłek sytuacyjnych

·        Rozgrywanie piłki w zespołach trójkowych przyjęcie piłki- wystawienie-  atak;

·        Przyjęcie piłki do rozgrywającego wystawienie   i zbicie;

·        Zbicie piłki po wystawieniu od partnera ze skrzydła, środka  i z drugiej linii; małe gry 2x2, 3x3 na małych 

     polach gry ;

·        Zagranie piłki w określone miejsce pola gry przeciwnika, sposobem górnym, dolnym jednorącz w postawie niskiej, wysokiej lub zachwianej;

·        Odbicie oburącz dolne z boku;

·        Współpraca w zespołach trójkowych;

·        Gra libero w przyjęciu piłki i  w obronie;

·        Gry szkolne 6 x 6

·        Gra właściwa 6 x 6

 

 

 Piłka nożna

·        Kształtowanie sprawności i koordynacji poprzez żonglerkę z piłką.

·        Przyjęcie piłki różnymi sposobami i częściami ciała.

·        Prowadzenie piłki z omijaniem przeszkód.

·        Zwody bez piłki i z piłką.

·        Uderzenia piłki różnymi częściami stopy.

·        Gra ciałem, wyrzut z autu, rzut rożny i wolny.

·        Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki  w grze.

Miniturniej piłkarski - systemy  rozgrywek, organizacja, reklama, kulturalny doping.

Piłka ręczna

·        Poruszanie się bez piłki.

·        Praca ramion i nóg w obronie.

·        Wyjście do piłki.

·        Zwód pojedynczy

i podwójny.

·        Uwalnianie się od obrońcy.

·        Kozłowanie w miejscu,    

w ruchu  z omijaniem przeszkód.

·        Rzuty do bramki po kozłowaniu i z wyskoku.

·        Technika gry bramkarza.  Wykorzystanie nabytych umiejętności w grze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grudzień, styczeń, luty, marzec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień,

maj, czerwiec,

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień,

październik,

 listopad

Andrzej Rozpędowski

 

 


 

 

 

 

 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska