Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Dzisiaj tj. 8 sierpnia 2008r. zakończył się proces selekcyjny dla międzynarodowych projektów wielostronnych. Z przyjemnością informuję, że spośród ponad 880 projektów Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji 398, wśród nich NASZ PROJEKT!!! ... Selekcja składała się z dwóch etapów: I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu; II etap – ocena merytoryczna- każdy wniosek został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczegóły dotyczące realizacji naszego POLSKO-HISZPAŃSKO-NORWESKIEGO projektu pt.: 'SO CLOSE - NO MATTER HOW FAR' wkrótce.
 

Czym są Wielostronne Projekty Partnerskie Programu Comenius?

 

Są to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum 3 szkół z 3 różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; koncentrować się mogą wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, działaniami wychowawczymi, zarządzaniem placówką.

Każdy z partnerskich projektów Comeniusa zawiera w harmonogramie działań wizyty uczniów i nauczycieli w placówkach partnerskich.

Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań.

 

Jakie korzyści przynosi Comenius szkole?

 

Dla uczniów:

· Aktywizacja uczniów

· Zwiększona motywacja do nauki języków obcych

· Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności

· Pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej, ale również przynależności do europejskiej rodziny

· Zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym

Dla nauczycieli:

· Doskonalenie warsztatu zawodowego

· Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich

Dla szkoły:

· Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły

· Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych

 

Więcej informacji na stronie:  www.comenius.org.pl

 

 

 

 

Nasz wielostronny partnerski
 projekt Comeniusa!

 

· Jak to zrobiliśmy?

Określiliśmy obszary naszych zainteresowań, znaleźliśmy partnerów i złożyliśmy 15 lutego 2008 r. wniosek aplikacyjny.

Selekcja składała się z dwóch etapów:
I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;
II etap – ocena merytoryczna- każdy wniosek został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyniki przyszły 8 sierpnia 2008r.

Z ponad 880 zgłoszonych projektów Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji 398, wśród nich
NASZ PROJEKT!!!

· Tytuł:

„Tak blisko, nieważne jak daleko”

‘So close no matter how far’

· Czas trwania:

2 lata — 2008/2009 ; 2009/2010

· Nasza rola w projekcie:

KOORDYNATOR PROJEKTU

· Nasi partnerzy:

SAND SKOLE,
NORWEGIA

I.E.S. ILDEFONSO SERRANO,
HISZPANIA

· Projekt ten jest  w pełni realizowany ze środków Unii Europejskiej.

· Kwota otrzymanego grantu: 24, 000 Euro

· Skład grupy wizytującej placówki partnerskie:
15 uczniów + 4 nauczycieli

 

 

Nasi partnerzy

  Norwegia

Sandskole znajduje się 400 km. za linią koła podbiegunowego w miejscowości Mortenhals, niedaleko Tromso.
Uczy się w niej 131 dzieci.

 

Hiszpania

Szkoła partnerska I. E. S. Ildefonso Serrano położona jest na południu Hiszpanii, w małej miejscowości liczącej 2313 mieszkańców o nazwie Segura de Leon. Oddalona jest ona od stolicy Hiszpanii o 114 km. 
W szkole uczy się 490 uczniów.

 

 

Nasze cele

 

Głównym celem projektu jest doskonalenie
umiejętności językowych uczniów.

 Kluczowym narzędziem do realizacji naszego celu jest TIK Technologia Informacyjno-Komunikacyjna.

 

Aktywne zaangażowanie:

 

W szkołach partnerskich uczniowie zostaną bezpośrednio włączeni w realizację zadań:

- w okresie pomiędzy spotkaniami projektowymi, uczniowie będą wykonywali pod kierunkiem nauczycieli zadania projektowe. Będzie to miało miejsce na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych z języka angielskiego i informatyki a także na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

- uczniowie nawiążą ze sobą kontakt poprzez e-mail;

- polscy uczniowie stworzą internetowy formularz ankiety
„co myślisz o…?” w celu bliższego poznania poglądów uczniów ze szkół partnerskich na wybrany temat;

- uczniowie wraz z nauczycielem języka angielskiego wybiorą interesujący temat dotyczący Europy lub świata i skomentują go, następnie wymienią się reakcjami z uczniami ze szkół partnerskich;

- stworzą prezentacje multimedialne nt. zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem i Wielką Nocą i wymienią je między sobą.

- uczniowie z Hiszpanii stworzą e-magazyn o krajach
i szkołach partnerskich;

- uczniowie z Norwegii opracują i nagrają piosenkę przewodnią projektu;

- najbardziej aktywna grupa uczniów, stworzy zespół o roboczej nazwie „Europejczycy”. Zespół ten pod kierunkiem nauczycieli będzie spotykał się 1 raz w tygodniu. Grupa ta weźmie udział w spotkaniach projektowych.

 

Zaangażowani nauczyciele, zintegrują tematy zadań
z realizowanym planem nauczania i stworzą pomoce dydaktyczne do nauki
języków obcych oparte na TIK. Zaplanują, przygotują narzędzia i przeprowadzą ewaluację projektu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

W każdym państwie uczestniczącym w programie Comenius powołana jest odpowiednia instytucja zarządzająca realizacją działań w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, nazywana Narodową Agencją.

 

W Polsce taką rolę pełni:

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Tel. 022 6223712

 

 

 Narodowa Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjnej publikowane na tej stronie.

 

Już działa nasza strona projektowa:

www.freewebs.com/soclose

zapraszamy!

info o wizycie projektowej na Włocławskim Portalu Q4   http://q4.pl/?id=17&news=127359 

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska