Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Dzisiaj tj. 8 sierpnia 2008r. zakończył się proces selekcyjny dla międzynarodowych projektów wielostronnych. Z przyjemnością informuję, że spośród ponad 880 projektów Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji 398, wśród nich NASZ PROJEKT!!! ... Selekcja składała się z dwóch etapów: I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu; II etap – ocena merytoryczna- każdy wniosek został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczegóły dotyczące realizacji naszego POLSKO-HISZPAŃSKO-NORWESKIEGO projektu pt.: 'SO CLOSE - NO MATTER HOW FAR' wkrótce.
 

Czym są Wielostronne Projekty Partnerskie Programu Comenius?

 

Są to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum 3 szkół z 3 różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; koncentrować się mogą wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, działaniami wychowawczymi, zarządzaniem placówką.

Każdy z partnerskich projektów Comeniusa zawiera w harmonogramie działań wizyty uczniów i nauczycieli w placówkach partnerskich.

Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań.

 

Jakie korzyści przynosi Comenius szkole?

 

Dla uczniów:

· Aktywizacja uczniów

· Zwiększona motywacja do nauki języków obcych

· Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności

· Pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej, ale również przynależności do europejskiej rodziny

· Zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym

Dla nauczycieli:

· Doskonalenie warsztatu zawodowego

· Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich

Dla szkoły:

· Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły

· Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych

 

Więcej informacji na stronie:  www.comenius.org.pl

 

 

 

 

Nasz wielostronny partnerski
 projekt Comeniusa!

 

· Jak to zrobiliśmy?

Określiliśmy obszary naszych zainteresowań, znaleźliśmy partnerów i złożyliśmy 15 lutego 2008 r. wniosek aplikacyjny.

Selekcja składała się z dwóch etapów:
I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;
II etap – ocena merytoryczna- każdy wniosek został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyniki przyszły 8 sierpnia 2008r.

Z ponad 880 zgłoszonych projektów Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji 398, wśród nich
NASZ PROJEKT!!!

· Tytuł:

„Tak blisko, nieważne jak daleko”

‘So close no matter how far’

· Czas trwania:

2 lata — 2008/2009 ; 2009/2010

· Nasza rola w projekcie:

KOORDYNATOR PROJEKTU

· Nasi partnerzy:

SAND SKOLE,
NORWEGIA

I.E.S. ILDEFONSO SERRANO,
HISZPANIA

· Projekt ten jest  w pełni realizowany ze środków Unii Europejskiej.

· Kwota otrzymanego grantu: 24, 000 Euro

· Skład grupy wizytującej placówki partnerskie:
15 uczniów + 4 nauczycieli

 

 

Nasi partnerzy

  Norwegia

Sandskole znajduje się 400 km. za linią koła podbiegunowego w miejscowości Mortenhals, niedaleko Tromso.
Uczy się w niej 131 dzieci.

 

Hiszpania

Szkoła partnerska I. E. S. Ildefonso Serrano położona jest na południu Hiszpanii, w małej miejscowości liczącej 2313 mieszkańców o nazwie Segura de Leon. Oddalona jest ona od stolicy Hiszpanii o 114 km. 
W szkole uczy się 490 uczniów.

 

 

Nasze cele

 

Głównym celem projektu jest doskonalenie
umiejętności językowych uczniów.

 Kluczowym narzędziem do realizacji naszego celu jest TIK Technologia Informacyjno-Komunikacyjna.

 

Aktywne zaangażowanie:

 

W szkołach partnerskich uczniowie zostaną bezpośrednio włączeni w realizację zadań:

- w okresie pomiędzy spotkaniami projektowymi, uczniowie będą wykonywali pod kierunkiem nauczycieli zadania projektowe. Będzie to miało miejsce na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych z języka angielskiego i informatyki a także na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

- uczniowie nawiążą ze sobą kontakt poprzez e-mail;

- polscy uczniowie stworzą internetowy formularz ankiety
„co myślisz o…?” w celu bliższego poznania poglądów uczniów ze szkół partnerskich na wybrany temat;

- uczniowie wraz z nauczycielem języka angielskiego wybiorą interesujący temat dotyczący Europy lub świata i skomentują go, następnie wymienią się reakcjami z uczniami ze szkół partnerskich;

- stworzą prezentacje multimedialne nt. zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem i Wielką Nocą i wymienią je między sobą.

- uczniowie z Hiszpanii stworzą e-magazyn o krajach
i szkołach partnerskich;

- uczniowie z Norwegii opracują i nagrają piosenkę przewodnią projektu;

- najbardziej aktywna grupa uczniów, stworzy zespół o roboczej nazwie „Europejczycy”. Zespół ten pod kierunkiem nauczycieli będzie spotykał się 1 raz w tygodniu. Grupa ta weźmie udział w spotkaniach projektowych.

 

Zaangażowani nauczyciele, zintegrują tematy zadań
z realizowanym planem nauczania i stworzą pomoce dydaktyczne do nauki
języków obcych oparte na TIK. Zaplanują, przygotują narzędzia i przeprowadzą ewaluację projektu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

W każdym państwie uczestniczącym w programie Comenius powołana jest odpowiednia instytucja zarządzająca realizacją działań w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, nazywana Narodową Agencją.

 

W Polsce taką rolę pełni:

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Tel. 022 6223712

 

 

 Narodowa Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjnej publikowane na tej stronie.

 

Już działa nasza strona projektowa:

www.freewebs.com/soclose

zapraszamy!

info o wizycie projektowej na Włocławskim Portalu Q4   http://q4.pl/?id=17&news=127359 

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska