Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nasz projekt eTwinning 2015/2016
Poznajcie naszych partnerów z Norwegii http://www.minskole.no/grim


Nasza grupa projektowa klasa II BNasze marzenia i nadzieje / zadanie do wykonania

Przygotowaliśmy karty z naszymi nadziejami i marzeniami na przyszłość w językach narodowych oraz w języku angielskim. Karty dotarły do szkół partnerskich tradycyjną pocztą.
Otrzymaliśmy od partnerów z Norwegii też słodki upominek.


My wysłaliśmy Norwegom razem ze świątecznymi życzeniami polskie krówki.Postawiliśmy przed naszymi partnerami "Krówkowe Wyzwanie" "The Fudge Challenge". Teraz czekamy na opis wrażeń smakowych po angielsku.


Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda miasto naszych partnerów z Norwegii Kristiansand w świątecznej aurze. Jest pięknie :)

http://photopeach.com/album/qqi6xr


Nasze projekty eTwinning 2014/2015Grupy uczniów będą wymieniać między sobą listy e-mail. Będą pisać o swoim życiu codziennym, rodzinie, domu, szkole, hobby oraz kulturze i tradycjach swojego kraju.

Główne cele projektu:

 • poznać rówieśników z innych krajów europejskich
 • wykorzystywać w sposób naturalny język angielski do wzajemnej komunikacji
 • kształtować poczucie tolerancji wobec różnorodności kulturowej

Przebieg projektu:

 • od listopada do czerwca uczniowie będą pisać do siebie jeden list na temat wynikający z harmonogramu projektu.
 • praca w projekcie zostanie oceniona przez nauczyciela.
 • za udział w projekcie międzynarodowym uczniowie otrzymają dodatkowe punkty z zachowania.

Spodziewane efekty:

 • uczniowie polepszą swoje kompetencje językowe
 • nawiążą kontakty z rówieśnikami w Europie
 • poszerzą swoją wiedzę na temat różnorodności kulturowej Europy
 • poznają tradycje krajów partnerskich
 • będą prezentować postawę szacunku wobec odmienności kulturowej 

TOPICS FOR THE MONTHS:

October: Introduce yourselves

November: Your home (house, flat, neighbourhood) and your school

December: Christmas traditions in your country and/or “your city”.

January:An adventurous day, a favourite day with your friends or family.

February: Biography of a famous person in your country.

March: Your family and friend.

April: Traditional food in your country, your favourite dish or food and/or Easter, tradition: how is it in your country? how are you going to celebrate it?

May: FREE TOPIC. Students CHOOSE. IT’S UP TO YOU. You CAN TALK ABOUT WHATEVER YOU WANT AND THE OTHERS HAVE TO REPLY TO THE EMAILS THEY RECEIVE.

June: Goodbye email and summer plans (future tense).
Nasz projekt e-Twinning 2013/2014

Kolejny projekt o charakterze dwustronnym jest dziełem wszystkich uczniów z klas I a i I b :)Nasz projekt e-Twinning 2013/2014 - Europejski Dzień Języków Obcych

Udział w tym projekcie był formą uczczenia kolejnej edycji Dnia Języków Obcych. Pracowali nad nim uczestnicy koła języka angielskiego z klas I b i II c.

Nasz projekt e-Twinning 2012/2013

To nasze logo :)

 

 

 

Udział w projekcie biorą nauzyciele i uczniowie z 7 europejskich szkół.

Pracujemy nad materiałami informacyjnymi na stronę, wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy.

Opis projektu e-twinning ‘Journey of the Mind’

zarejestrowany 22.09.2012 r. przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2012/2013

Projekt skupia się na poznawaniu różnorodności i piękna  świata poprzez poznawanie najbardziej interesujących miejsc o każdej porze roku. Uczniowie wymieniają zdjęcia, prezentacje multimedialne oraz inne materiały audiowizualne. Dzięki temu będą mieli okazję poznać świat podróżując wirtualnie.

Przedmioty: geografia, języki obce, nauki przyrodnicze

Język projektu: angielski

Wiek uczniów: 9 - 15

Proponowane narzędzia : e-mail, inne programy (Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy), TwinSpace.

Cele:

Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności komunikacyjne oraz językowe. Poznają lepiej piękno środowiska naturalnego w Europie, poszerzą wiedzę na ten temat oraz będą kształtować postawy pro ekologiczne. Wzmocnią poczucie przynależności do Europy. Students will improve their foreign language skills and communication skills. They will learn about the beauty of nature in Europe... więcej

Postęp działań:

- Każda szkoła wykona przewidziane do realizacji zadania oraz podejmie zaplanowane działania.

- Wzajemna komunikacja będzie utrzymywana poprzez twinspace oraz e-mail.

- Uczniowie przygotują prezentacje multimedialne, w których umieszczą wybrane przez nich miejsca z kraju ojczystego. Będą to miejsca jakie odwiedzimy w naszej wirtualnej podróży, wszystkie prezentacje będą umieszczane na twinspace:

Each school will accomplish equally the tasks and activities.Communication will be achieved by email and on twinspace. The pupils will... więcejKażda Ka

 

W październiku 2012 uczniowie zaprezentują przyrodę kraju ojczystego. następnie przedstawią miejsca, które turyści najczęściej odwiedzają jesienią.

W grudniu 2012r. i styczniu 2013r. przygotują prezentację o miejscach, które warto odwiedzić w ich krajach ojczystych zimą.

W lutym 2013r. zaprezentują miejsca, które warto odwiedzić wiosną i latem, wymienią między sobą zdjęcia
z wycieczek i wakacji.    

W marcu 2013r. uczniowie spośród wszystkich zaprezentowanych miejsc wybiorą miejsce, które najbardziej chcieliby odwiedzić.

- Zorganizujemy międzynarodowy konkurs językowo-literacki. W listopadzie rozpoczną pracę nad esejem
o idealnych wakacjach, wymyślonej podróży do wybranego miejsca na świecie. Prace zostaną umieszczone na twinspace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2013r.

- W trakcie realizacji projektu postanowiliśmy nagrać lekcje językowe w językach ojczystych krajów partnerskich
w zakresie podstawowego słownictwa. Lekcje umieszczane na twinspace prezentowane są na spotkaniach projektowych, następnie uczniowie nagrywają film zwrotny prezentujący słownictwo z jakim się zapoznali.

Oczekiwane rezultaty:

- Zestaw prezentacji power photos,

- Eseje w języku angielskim.

- Lekcje przygotowane przez uczniów prezentujące podstawowe słownictwo w języku ojczystym (polskim, rumuńskim, greckim, tureckim).

 

Nasz projekt e-Twinning 2008/2009
'Four seasons in Europe'
"Cztery pory roku w Europie"

Udział w nim biorą nauzyciele i uczniowie z 9 europejskich szkół.

Głównym celem realizacji projetu są:

- poszerzenie umiejętności językowych oraz informatycznych uczniów;

- poznanie różnorodnej kultury europejskiej i docenienie płynącej z tej różnorodności wartości;

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2008/2009.

Stworzyliśmy wspólnie stronę projektową:

www.freewebs.com/fourseasonsineurope

Zapraszamy!

Tutaj znajdziecie ciekawe linki związane z naszym projektem:

- znacie europejskie stolice? sprawdźmy tp...
http://files.etwinning.net/shared/app_uploads/twinspace/repository/28850/51-090126-104536.htm

- a teraz krzyżówka z Włoch
http://files.etwinning.net/shared/app_uploads/twinspace/repository/28850/989-090117-114102.htm


 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska