Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Matkowska

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017:

Poniedziałek 13:00 - 15:30

Wtorek 12:00 - 15:30

Czwartek 13:00 - 15:30

Piątek 9:30 - 13:30


W roku szkolnym 2016/2017 praca pedagoga szkolnego będzie koncentrowała się wokół następujących zadań:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

4. Podejmowanie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz  inicjowanie  różnych form pomocy 
w  środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w trudnych sytuacjach.

 

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.

9. Współpraca z GOPS   i Caritas Diecezji Włocławskiej.

10. Współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, dotycząca trudnych sytuacji życiowych uczniów.

11. Organizacja własnego warsztatu pracy.
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska