Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Matkowska

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:

Poniedziałek 7:45 - 14:05
Wtorek  7:45 - 13:15
Środa  7:45 - 12:10
Czwartek  7:45 - 14:05
Piątek 7:45 - 12:10

W roku szkolnym 2017/2018 praca pedagoga szkolnego będzie koncentrowała się wokół następujących zadań:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

4. Podejmowanie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz  inicjowanie  różnych form pomocy 
w  środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w trudnych sytuacjach.

 

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.

9. Współpraca z GOPS   i Caritas Diecezji Włocławskiej.

10. Współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, dotycząca trudnych sytuacji życiowych uczniów.

11. Organizacja własnego warsztatu pracy.
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska