Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel biologii:      

Edyta Nowak, Paweł Kamiński

Umiejętności kluczowe

BIOLOGIA

 

 

1.      Kształtowanie umiejętności nazywania, rozpoznawania organizmów, wyjaśniania zjawisk           i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach i w środowisku.

2.      Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie obserwacji i prostych doświadczeń biologicznych z rozróżnieniem próby kontrolnej i badawczej.

3.      Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania informacji biologicznej, w tym technologii informacyjno - komunikacyjnej.

4.      Przetwarzanie i wykorzystanie w praktyce informacji tekstowych, graficznych i liczbowych.

5.      Posługiwanie się podstawową terminologią biologiczną konieczną w dalszych etapach kształcenia oraz racjonalnym użytkowaniu środowiska naturalnego.

6.      Odczytywanie, interpretowanie i wyjaśnianie zależności przyczynowo - skutkowych między faktami biologicznymi.

7.      Wskazywanie współczesnych zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego w związku z  własnym postępowaniem.

 

 


2. Przedmiot:                 Biologia – klasy  I a,b,c,d,e,  III a,c,d,
3. Podręcznik:              „ Biologia dla gimnazjum”- część I,II,III ;  M. Kłyś
4. Zeszyt ćwiczeń:       „ Biologia dla gimnazjum” – część I,II,III; M. Kłyś
5. Dodatkowe lektury i czasopisma:

KLASA I : W. Czerwiński  Fizjologia roślin  PWN, W-wa, 1978 r.
                   J. Jasnowska, J. Radomski  Botanika   PWN, W-wa, 1976 r.
                   red. E. Grabola  Zoologia. Bezkręgowce  PWN, 1989 r.
KLASA III : R. Aleksandrowicz  Mały atlas anatomiczny  wyd.lekarskie
                     PZWL, W – wa, 1996 r.
A. Michajlik, W. Ramotowski  Anatomia i fizjologia człowieka wyd. lekarskie, W – wa, 1996 r.
J. Banaszak, H. Wiśniewski  Podstawy ekologii  WSP, Bydgoszcz , 1999 r.
T. Umiński  Ekologia. Środowisko. Przyroda.  WsiP, W – wa, 1997r.
CZASOPISMA : Świat wiedzy, Wiedza i życie,  Przyroda polska, Aura, Ekowieści, Ekoświat.
Jak będę sprawdzać wiadomości i umiejętności uczniów ?...

Oceniam za......
1. Odpowiedzi ustne: krótkie i dłuższe wypowiedzi dwa razy w semestrze - skala ocen: 1 - 5.
2. Prace pisemne:
   -   kartkówki - max. cztery w sem.- skala ocen: 1 - 5,
   -  sprawdziany z działu - trzy w semestrze- skala ocen: 1 - 5,
   -  sprawdziany za semestr - jeden za semestr- skala ocen: 1 - 5.
 3. Prace domowe: sprawdzam na każdej lekcji (oceniam wybrane) - skala ocen 1-6,
4. Uczestnictwo
       w zajęciach:
  -  referaty,
  -  korzystanie z dodat.  żródeł informacji,
  -  prowadzenie hodowli,
  -  praca w grupie,
  -  aktywność w czasie lekcji,
  -  praca nad projektami i inne
oceniam na każdych zajęciach ( nagradzam wyróżniających się uczniów ) - skala ocen 4-6.


Uczeń w semestrze może być nieprzygotowany dwa razy oraz dwa razy może nie mieć odrobionej pracy domowej. Powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi przed zajęciami, odpowiednio argumentując nieprzygotowanie.
Uczeń poprawia oceny niedostateczne ze sprawdzianów zgodnie z WSO.

Opracowali:
                                                                         mgr  Edyta Nowak
                                                                         mgr Paweł Kamiński

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska