Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa
Po co ?... oczywiście dla nas, to pytanie retoryczne, ale  kożemy spróbować na nie odpowiedzieć.

Zapoczątkowana przez Radę Europy podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 roku inicjatywa Europejskiego Dnia Języków zaowocowała tysiącami przedsięwzięć podjętych w całej Europie
w kolejnych latach.

Celem działań Rady Europy jest:

- umożliwienie Europejczykom porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami różnych języków w ich języku;

- zdobywanie znajomości języka na poziomie komunikacyjnym w wielu językach;

- ważnym zadaniem jest także, oprócz oferowania nauki jak największej liczby języków, umożliwianie uczniowi od najwcześniejszego wieku możliwości poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy poprzez wczesne rozpoczynanie nauki języków obcych;

- Komisja Europejska podkreśla znaczenie różnorodności językowej i wielojęzyczności dla rozwoju tolerancji, szacunku dla innych nacji i kultur oraz zachowanie pokoju w Europie i na całym świecie.

Programy Rady Europy koordynuje Wydział Polityki Językowej
w Strasburgu oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.

 

 

 http://www.ecml.at/edl/

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska