Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

"Książki i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" M. Dąbrowska

KOŁO MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI

Cele:

kształcenie ucznia jako świadomego użytkownika biblioteki;

- poszerzenie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach, poznanie specyfiki bibliotek  różnych typów;

- zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki;

- wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych itp.);

- przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych (współpraca w organizowaniu konkursów, wystaw, gazetek, przedstawień i innych imprez bibliotecznych);

kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako nośnika wiedzy, idei, wartości ludzkich;

- zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym biblioteki;

- uczenie współdziałania w grupie;

- racjonalne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego;

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności;

 

Koło Miłośników Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w Kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności. Członków Koła werbujemy podczas rozmów indywidualnych, podczas spotkań oraz na lekcjach edukacji czytelniczej. Zainteresowani uczniowie chętnie zgłaszają się do pomocy w bibliotece. Wykorzystują każdą swoją wolną chwilę by pobyć w bibliotece. Wspólna praca na dyżurach, przygotowaniach do imprez organizowanych przez bibliotekę, uczy młodzież praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, kształtuje poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki, stwarza możliwość bycia razem ze swoimi rówieśnikami, uczy współpracy w grupie.

Spotkania Koła odbywają się w każdą środę. Jeśli pragniesz dołączyć do grona Koła Miłośników Biblioteki, przyjdź, zapytaj i zapisz się – zapraszamy!

Dołącz do naszego grona!

Irena Zakrzewska

nauczyciel bibliotekarz


 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska