Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

"Książki i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji" M. Dąbrowska

KOŁO MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI

Cele:

kształcenie ucznia jako świadomego użytkownika biblioteki;

- poszerzenie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach, poznanie specyfiki bibliotek  różnych typów;

- zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki;

- wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych itp.);

- przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych (współpraca w organizowaniu konkursów, wystaw, gazetek, przedstawień i innych imprez bibliotecznych);

kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako nośnika wiedzy, idei, wartości ludzkich;

- zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym biblioteki;

- uczenie współdziałania w grupie;

- racjonalne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego;

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności;

 

Koło Miłośników Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w Kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności. Członków Koła werbujemy podczas rozmów indywidualnych, podczas spotkań oraz na lekcjach edukacji czytelniczej. Zainteresowani uczniowie chętnie zgłaszają się do pomocy w bibliotece. Wykorzystują każdą swoją wolną chwilę by pobyć w bibliotece. Wspólna praca na dyżurach, przygotowaniach do imprez organizowanych przez bibliotekę, uczy młodzież praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, kształtuje poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki, stwarza możliwość bycia razem ze swoimi rówieśnikami, uczy współpracy w grupie.

Spotkania Koła odbywają się w każdą środę. Jeśli pragniesz dołączyć do grona Koła Miłośników Biblioteki, przyjdź, zapytaj i zapisz się – zapraszamy!

Dołącz do naszego grona!

Irena Zakrzewska

nauczyciel bibliotekarz


 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska