Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

                     
PLAN  PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

NA ROK SZKOLNY    2016/2017

 
Zakres działań

Zadania do realizacji

Termin realizacji 
1.  .Organizacja
pracy             SK PCK
·        Pozyskanie członków SK PCK.
 
·        Przypomnienie celów i założeń działalności PCK na gazetce ściennej.
 
·        Opracowanie planu prac na okres trzech lat.
 
·        Zebranie składek    członkowskich .
 
·        Dzień Młodzieży PCK- nawiązanie współpracy ze SK PCK z innych szkół.
 
 
 

  

 
  wrzesień każdego roku
 
 
 
 
 
 
 
25 .10 każdego roku
 
 
2 .Promocja zdrowia              i profilaktyka uzależnień
 
·        Propagowanie idei honorowego  krwiodawstwa (udział w konkursach organizowanych   przez SK PCK i ZR PCK w Radziejowie).
                                   
·        Organizacja szkolnego etapu     Ogólnopolskiej Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia.
 
 
·        Przygotowanie uczniów do rejonowego etapu w/w olimpia-dy.
·        Propagowanie idei walki           z AIDS.
 
·        Popularyzowanie zagadnień      z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
 
·        Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania ferii zimowych.
 
·        Propagowanie życia bez nałogów i uzależnień.
 
·        Popularyzowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia- udział w piknikach organizowanych przez ZR PCK w Radziejowie.
 
 
      
 
     

 

 

22-26.11 każdego roku

 

 
 
 
 

Październik każdego roku

 

 
 
 
 
Grudzień każdego roku
 
         Grudzień/styczeń każdego
roku
 
 
                Styczeń
 
 
 
              Styczeń/ luty

 

 

 

 
Kwiecień każdego roku
 

 
 

 

 

Maj/czerwiec

3.
Działania na rzecz potrzebujących
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·        Udział w akcji zbierania żółtych monet w celu zgromadzenia funduszy na przygotowanie paczek żywnościowych, z środkami czystości i wyprawek szkolnych.
 
·        Udział w akcji „ Zbiórka uliczna”- pozyskanie funduszy na pomoc uczniom z najuboższych rodzin.
 
·        Zbiórka używanej odzieży
i przekazywanie jej do
ZR PCK w Radziejowie.
 
 
 
Marzec/maj
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 

 
w zależności od potrzeb

 
 
 
                                                                                                                    Opiekun SK PCK:
                                                                                                                         Zofia Kwaśna
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska