Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

                     
PLAN  PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

NA ROK SZKOLNY    2016/2017

 
Zakres działań

Zadania do realizacji

Termin realizacji 
1.  .Organizacja
pracy             SK PCK
·        Pozyskanie członków SK PCK.
 
·        Przypomnienie celów i założeń działalności PCK na gazetce ściennej.
 
·        Opracowanie planu prac na okres trzech lat.
 
·        Zebranie składek    członkowskich .
 
·        Dzień Młodzieży PCK- nawiązanie współpracy ze SK PCK z innych szkół.
 
 
 

  

 
  wrzesień każdego roku
 
 
 
 
 
 
 
25 .10 każdego roku
 
 
2 .Promocja zdrowia              i profilaktyka uzależnień
 
·        Propagowanie idei honorowego  krwiodawstwa (udział w konkursach organizowanych   przez SK PCK i ZR PCK w Radziejowie).
                                   
·        Organizacja szkolnego etapu     Ogólnopolskiej Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia.
 
 
·        Przygotowanie uczniów do rejonowego etapu w/w olimpia-dy.
·        Propagowanie idei walki           z AIDS.
 
·        Popularyzowanie zagadnień      z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
 
·        Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania ferii zimowych.
 
·        Propagowanie życia bez nałogów i uzależnień.
 
·        Popularyzowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia- udział w piknikach organizowanych przez ZR PCK w Radziejowie.
 
 
      
 
     

 

 

22-26.11 każdego roku

 

 
 
 
 

Październik każdego roku

 

 
 
 
 
Grudzień każdego roku
 
         Grudzień/styczeń każdego
roku
 
 
                Styczeń
 
 
 
              Styczeń/ luty

 

 

 

 
Kwiecień każdego roku
 

 
 

 

 

Maj/czerwiec

3.
Działania na rzecz potrzebujących
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·        Udział w akcji zbierania żółtych monet w celu zgromadzenia funduszy na przygotowanie paczek żywnościowych, z środkami czystości i wyprawek szkolnych.
 
·        Udział w akcji „ Zbiórka uliczna”- pozyskanie funduszy na pomoc uczniom z najuboższych rodzin.
 
·        Zbiórka używanej odzieży
i przekazywanie jej do
ZR PCK w Radziejowie.
 
 
 
Marzec/maj
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 

 
w zależności od potrzeb

 
 
 
                                                                                                                    Opiekun SK PCK:
                                                                                                                         Zofia Kwaśna
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska