Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Kluczowe osiągnięcia uczniów z wychowania fizycznego

 w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach


 

Lekkoatletyka

 

·        Bieg na dystansie 60-100 m ze startu niskiego.

·        Bieg w terenie ok. 1500 m.

·        Bieg przez płotki, rytm biegowy.

·        Pchnięcie kulą z miejsca i z doślizgu.

·        Rzut dyskiem z miejsca.

·        Marszobieg terenowy 1500 m.

·        Skok wzwyż techniką  naturalną

·        Skok w dal techniką naturalną

·        Biegi sztafetowe

 

 

Piłka siatkowa

 

·        Gry i zabawy  przygotowujące do piłki siatkowej;

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach;

·        Odbicia piłki oburącz sposobem górnym w wyskoku;

·        Odbicia piłki sposobem dolnym przy odbiorze zagrywki przeciwnika i przy obronie;

·        Nauka zagrywki tenisowej

·        Przyjęcie piłki po zagrywce i rozegranie na trzy;

·        Ćwiczenia przygotowujące do zbicia dynamicznego;

·        Nauka wystawienia piłki do zbicia dynamicznego we fragmentach gry;

·        Odbicia piłek sytuacyjnych;

·        Rozgrywanie piłki w zespołach trójkowych przyjęcie piłki- wystawienie-  atak;

·        Przyjęcie piłki do rozgrywającego wystawienie i zbicie;

·        Zbicie piłki po wystawieniu od partnera ze skrzydła, środka  i z drugiej linii; małe gry 2x2, 3x3 na zmniejszonych polach gry ;

·        Gra szkolna 6 x 6

·        Gra właściwa 6 x 6

 

 

Piłka ręczna

 

 

·        Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów technicznych piłki ręcznej.

·        Poruszanie się z piłką po boisku z piłką i  bez piłki.

·        Wykorzystanie ramion i nóg w obronie. Wyjście do piłki po zwodzie.

·        Zwody pojedyncze i podwójne bez piłki i z piłką.

·        Kozłowanie lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu oraz omijanie przeciwnika. 

·        Rzut na bramkę z biegu po kozłowaniu i z wyskoku.

·        Technika gry bramkarza.

·        Gra w obronie i w ataku zasady i umiejętności taktyczne – techniczne.

·        Zatrzymania, zasłony, wykonywanie rzutów wolnych

·        Krycie w przewadze przeciwnika i przewadze własnej.

·        Rzuty do bramki z przeskokiem, w wyskoku z padem, sytuacyjne.

 

 

Gimnastyka

·        Przewrót w przód z odbicia obunóż do przysiadu.

·        Przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku.

·        Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż.

·        Wyskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb.

·        Waga przodem.

·        Ćwiczenia równoważne na belce gimnastycznej.

 

Piłka koszykowa

·        Gry i zabawy z wykorzystaniem elementów techniki gry w koszykówkę.

·        Poruszanie się po boisku w ataku i w obronie.

·        Podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu i w ruchu.

·        Kozłowanie niskie i wysokie, lewą i prawą ręką ze zmianą kierunku i tempa kozłowania oraz z omijaniem przeszkód.

·        Zwód pojedynczy i podwójny z piłką i bez piłki.

·        Rzuty do kosza jednorącz z miejsca, lewą i prawą ręką, po podaniu i kozłowaniu.

·        Wykorzystanie poznanych elementów  w grze.  

 

Piłka nożna

·        Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów piłki nożnej.

·        Żonglowanie stopą, udem i głową.

·        Przyjęcie piłki stopą( wewnętrzną i zewnętrzną częścią, prostym podbiciem, podeszwą), udem klatką piersiową i głową.

·        Prowadzenie piłki po prostej i z omijaniem przeszkód.

·        Zwody bez piłki i z piłką.

·        Uderzenia piłki stopą i głową.

·         Gra ciałem podczas prowadzenia piłki oraz w czasie odbierania piłki przeciwnikowi.

·        Wyrzut piłki z atu, rzut z rogu i rzut wolny.

·        Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki w grze.

 

Rekreacja i wypoczynek

 

Tenis stołowy:

·        Poruszanie się przy stole,

·         Trzymanie rakiety,

·        Przyjęcia i uderzenia bekhendowe i forhendowe,

·        Wprowadzenie piłki do gry- krótkie i długie,

·        Kierowanie piłki w określone strefy stołu.

Ringo:

Trzymanie kółka pozycja wyrzutna, chwyt, i wyrzut kółka.

Wykorzystanie w grach nabytych umiejętności technicznych.

Unihokej

·        Ćwiczenia oswajające z kijem i piłeczką      

·        Poruszanie się po boisku z kijem prowadząc piłeczkę i bez piłki w  ataku i w obronie.

·        Podania piłeczki w miejscu i w ruchu.

·          Prowadzenie piłeczki slalomem

·        Strzały do bramki z miejsca

·        Podania górne

·         Strzały do bramki z biegu

·        Podania sytuacyjne.

·        Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach,

·        Walka o piłkę przy wznowieniach, pod bramką

·        Rozgrywanie sytuacji 1x1, 2x1, 3x1, 3x2 z piłką

·        Atak pozycyjny 5-0 – zamek

·        Atak szybki w formie ścisłej i fragmentów gry.

·        Zasłony.

·        Rozegranie rzutów wolnych i karnych

·        Obrona strzałów indywidualna

·        Obrona zespołowa


                Cele  zajęć:

·        Zrozumienie przez uczniów powodów sensu starań o swojej sprawności fizycznej zdrowia jako szacunku wobec siebie i innych.

·        Uzewnętrznienie i przyjęcie przez uczniów racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu, która warunkuje jego życiowe osiągnięcia.

·        Doskonalenie sprawności fizycznej kondycyjnej koordynacyjnej.

Zadania

Zespołowe gry sportowe:

Piłka ręczna:

·        Gry i zabawy przygotowujące do piłki ręcznej.

·        Podania, chwyty i rzuty do bramki.

·        Gra w obronie i w ataku (różne systemy)

Piłka siatkowa :

·        Gry i zabawy przygotowujące do piłki siatkowej.

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym.

·        Zagrywka piłki.

·         Przyjęcie piłki po zagrywce i rozegranie.

·        Ustawienie drużyny w obronie i w ataku.

·        Wykonanie zastawienia (bloku)

Piłka nożna:

·        Podania i przyjęcia piłki różnymi częściami stopy.

·        Prowadzenie piłki (po prostej i slalomem)

·        Starzały do bramki.

·        Gra w obronie i w ataku.

Piłka koszykowa:

·        Podania i chwyty w miejscu i w ruchu.

·        Rzuty do kosza z miejsca i po kozłowaniu.

·        Zmiana kierunku kozłowania.

·        Gra w obronie i w ataku.

Tenis stołowy:

·        Poruszanie się przy stole trzymanie rakietki.

·        Gra forhendem i bekhendem.

·        Wykonanie zagrywki.

·        Gra w obronie i w ataku.

·        Gra podwójna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia opiekuńczo-sportowe

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

Cele i zadania:

·        Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach organizowanych prze SZS zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

·        Wpływ poszczególnych form ruch na rozwój sprawności fizycznej.

·        Sposoby samodoskonalenia.

·        Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój organizmu.

·        Utrwalanie przepisów gir sportowych i ich rola w kształtowaniu charakteru ucznia.

·        Wykorzystanie naturalnego środowiska i warunków terenowych do organizacji zajęć z gier sportowych i zajęć rekreacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka ręczna

·        Poruszanie się po boisku w obronie i w ataku

·        Podania i chwyty w miejscu i w ruchu

·        Kozłowanie piłki z omijaniem przeszkód

·        Uwalnianie się od obrońcy

·        Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach zakończone rzutem na bramkę

·        Gra w systemie 3x3 i 5x1(i inne)

·        Rozegranie ataku szybkiego w pasach działania

·        Rzuty do bramki ze skrzydła i innych pozycji.

·        Gra zawodników na poszczególnych pozycjach

·        Gra bramkarza

        Piłka siatkowa             

·        Poruszanie się po boisku postawa siatkarska

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach i trójkach

·        Przyjecie piłki po zagrywce i rozegranie

·        Ustawienie drużyny w obronie w ataku i przy zagrywce przeciwnika jak również własnej

·        Kierowanie piłki w określone miejsce boiska

·        Wystawienie piłki do ataku

·        Zastawienie (blok)

·        Zagrywka tenisowa i dolna

Piłka koszykowa

·        Poruszanie się po boisku postawa koszykarska

·        Podania i chwyty z przed klatki piersiowej

·        Kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku

·        Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach

·        Rzuty do kosza z dwutaktu z prawej i lewej strony

·        Wykonywanie rzutów osobistych.

Piłka nożna

·        Podania i przyjęcia piłki różnymi sposobami

·        Prowadzenie pił kipo prostej ze zmianą kierunku

·        Gra w obronie i w ataku

·        Strzały do bramki

·        Wykonywanie rzutów wolnych, rożnych, karnych z autu

·        Gra ze „spalonym’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia opiekuńczo-sportowe

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego

(dziewczęta)

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

 

Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych jako priorytetowe.

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów

2. Statutem Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

3.Programem nauczania z wychowania fizycznego realizowanego w Gimnazjum

 Ocenianie ma na celu:

1.Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.

3. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się.

4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 Cel główny:

Wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej, do troski o zdrowie swoje i innych, stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

 Cele ogólne:

 • Wzmacnianie odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,

• Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole,

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

• Rozwijanie zachowań prozdrowotnych,

• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,

• Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej, reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych.

 

Wymagania edukacyjne uwzględniają:

• Stopień rozwoju umiejętności ruchowych,

• Poziom i zakres wiedzy z kultury fizycznej,

• Stosunek ucznia do zagadnień edukacyjnych (kompetencje, osiągnięcia),

• Diagnozowanie i rozwój własnej sprawności fizycznej.

 

 

 

Przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest:

• Umiejętności ruchowe i wiadomości -stopień opanowania materiału,

• Postępy w usprawnianiu,

• Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych,

• Wiedza i umiejętność wykorzystania jej w praktyce,

• Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu,

• Zaangażowanie na lekcjach i poza lekcjami.

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:

• sprawność i umiejętności,

• aktywność i frekwencję,

• wiadomości,

• reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych .

 Kryteria i sposoby oceniania:

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.  

Sprawdziany umiejętności:

W celu rozpoznania stanu sprawności fizycznej oraz zdolności motorycznych i koordynacyjnych uczniów w klasach pierwszych GIMNAZJUM przeprowadzane są tzw. sprawdziany  – DIAGNOZA WSTĘPNA Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory,  

 

• Informacje o terminie sprawdzianu podawane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

• Uczeń, który z powodu nieobecności lub innych przyczyn (np. zwolnienia lekarskiego) nie przystąpił do testu lub sprawdzianu ma obowiązek zaliczenia w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

• Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku wpisujemy do dziennika dwie oceny przedzielone znakiem „/" ,a podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej rozpatruje się ocenę wyższą,

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

 Postanowienia ogólne:

• Nieprzygotowanie do lekcji to brak stroju do ćwiczeń,

• Uczeń może zgłosić nieprzygotowania do zajęć (2 godziny w miesiącu)

• Każde następne nieprzygotowanie wiąże się z otrzymaniem przez ucznia oceny

niedostatecznej,

• Uczeń nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego lub zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów) w dniu zajęć lekcyjnych,

• W przypadku niedyspozycji przed zajęciami uczeń może zostać zwolniony z czynnego udziału w lekcji, pozostaje na obiekcie sportowym z nauczycielem i klasą,

• W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

• W przypadku opuszczenia przez ucznia l/3 wszystkich zajęć (z powodu nieobecności lub zwolnienia lekarskiego) nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę końcową o 1stopień, w przypadku opuszczenia ponad 50 % wszystkich zajęć nauczycie ma prawo nie klasyfikować ucznia,

• Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

• Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z wychowania fizycznego może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

Aktywność pozalekcyjna:

• Za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych uczeń otrzymuje bieżącą ocenę celującą (reprezentowanie szkoły w jednej dyscyplinie sportowej),

• Uczeń który odmówił reprezentowania szkoły w zawodach sportowych doprowadzając swoim zachowaniem do niewystąpienia reprezentacji szkolnej w zawodach lub jednej z konkurencji może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania i wychowania fizycznego o jedną ocenę podczas klasyfikacji śródrocznej lub rocznej/końcowej,

• Za wykonanie prac z dziedziny kultury fizycznej (np.: plakat, przybór, gazetka, referat) uczeń otrzymuje dodatkową ocenę z wychowania fizycznego i wpisy pozytywne do zeszytu uwag,

• Uczeń ma prawo uzyskać dodatkową ocenę z wychowania fizycznego za bezpośrednie uczestnictwo w pracach związanych z kulturą fizyczną i promocją zdrowia,

• Uczeń, którego aktywność i postawa na zajęciach wychowania fizycznego w sposób rażący odbiega od norm przyjętych w szkole (lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wulgarne słownictwo, niszczenie mienia szkoły, agresywne i aroganckie zachowanie wobec rówieśników i nauczyciela, zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych, nieprzestrzeganie przyjętych zasad i regulaminów obowiązujących podczas lekcji), może otrzymać ocenę niższą o jeden stopień w stosunku do uzyskanych wyników śródrocznych lub rocznych.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria wymagań na daną ocenę:

PROCEDURY OCENY

 Ocenianie

Ocenianie ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, motywowanie ucznia do dalszej pracy, umożliwienie uczniowi samorealizacji i planowania, dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, a także umożliwia nauczycielowi kontrolę rozwoju ucznia.

 Ocena składa się z poszczególnych składowych:

 Chęci ,czyli wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań

 Postępu czyli poziomu osiągnięć zmian w stosunku do diagnozy początkowej

• Postawy czyli stosunku do kolegi, koleżanki, przeciwnika, nauczyciela zaangażowanie w zajęcia i stosunku do własnej aktywności

 Rezultatu czyli informacji o osiągniętych wynikach 

 

Skala ocen:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

dodatkowe oznaczenia - / + (tylko w przypadku ocen bieżących)

 Przedmiot oceny

Podstawą oceny jest wysiłek własny włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenianiu podlegają:

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć

- stosunek do partnera i przeciwnika 

- stosunek do własnego ciała

- aktywność fizyczna

- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami

i predyspozycjami

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania
 i poziom zdobytej wiedzy

- frekwencja na zajęciach, a także aktywne w nich uczestnictwo

 

 

 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela oraz współćwiczących, nie bierze czynnego udziału w lekcji, dezorganizuje pracę stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, często jest nie przygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, nie podnosi swoich umiejętności w danym zakresie.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń nie opanował materiału podstawy programowej w stopniu dostatecznym, jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego.

Ocena dostateczna

Uczeń opanował materiał podstawowy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie z większymi błędami technicznymi, wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym; przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

Ocena dobra

Uczeń bez zarzutów wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego, jego przygotowanie oraz staranność do zajęć są wysokie, prowadzi higieniczny i sportowy tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował wszystkie zadania z programu rozszerzonego dla danej klasy, starannie i sumiennie wykonuje zadania na lekcji, jest do niej przygotowany, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, charakteryzuje się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i zdolnościami sprawnościowymi, systematycznie doskonali swoja sprawność motoryczną.

Ocena celująca

Uczeń wykazuje szczególne zaangażowanie w pracy, ma twórcza postawę, umiejętnościami i wiadomościami wykracza poza program nauczania w danej klasie, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach i olimpiadach międzyszkolnych pomaga w organizacji imprez szkolnych, jest wzorem i przykładem dla innych.

 

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, (dwa razy w ciągu miesiąca ) każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

 

Sposoby informowania o ocenach

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do dziennika lekcyjnego, bezpośrednio po uzyskaniu oceny. Informacje na temat przekazywania oceny śródrocznej i rocznej lub końcowej zawarte są w WSO.

 Sposoby sprawdzania osiągnięć:

W wychowaniu fizycznym oceniana jest sprawność psychomotoryczna, umiejętności ruchowe i wiadomości:

 Psychomotoryka:

• testy sprawności fizycznej,

• zawody sportowe,

• inne formy współzawodnictwa.

Umiejętności:

• sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny sportowej,

• zadania kontrolno-oceniające

• zawody klasowe.

Wiadomości:

• prowadzenie rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej,

• sędziowanie,

• wykonanie prac promujących kulturę fizyczną,

• obserwacja,

• stosowanie metody problemowej.

 

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami, pielęgniarką i pedagogiem

szkolnym:

• rozmowy indywidualne z uczniami, 

• kontakt z rodzicami bezpośredni: rozmowy indywidualne, wywiadówki i konsultacje,

• kontakt z rodzicami pośredni: rozmowa telefoniczna, za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki, dyrektora, ocena w dzienniku,

• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną przy wystąpieniu problemów zdrowotnych lub wychowawczych opiera się na wzajemnym informowaniu i wspólnym podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązania problemu lub poprawy sytuacji.

Na ocenę końcową ucznia z wychowania fizycznego składają się oceny cząstkowe uzyskane w działach:

- umiejętności, motoryka

 - technika, estetyka, płynność ruchu

- wiadomości

- kryteria dodatkowe

 a) ocena za strój

Wymagania dotyczące stroju:

- biała koszulka, spodenki (leginsy, spodnie dresowe)

- zmienne obuwie sportowe na salę gimnastyczną

- obuwie sportowe w teren

- w razie zbyt niskiej temperatury możliwość dodatkowego ubioru (dres, ortalion, kurtka)

 Z braku stroju na lekcji wychowania fizycznego zwalnia tylko i wyłącznie zwolnienie lekarskie. W przypadku wystąpienia nagłych dolegliwości zdrowotnych, uczeń obowiązany jest zgłosić je przed lekcją nauczycielowi, okazać strój sportowy i po konsultacji z nauczycielem oraz pielęgniarką szkolną może zostać zwolniony z czynnego uczestnictwa w lekcji lub z części wykonywanych ćwiczeń.

 b) ocena za aktywność na lekcjach

         Poprzez aktywność ucznia na lekcji rozumie się: pełne zaangażowanie psychofizyczne ucznia w wykonywanie ćwiczeń, pozytywna postawę w czasie lekcji, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, pomoc i opiekę nad uczniami słabszymi w wykonywaniu trudnych dla niego ćwiczeń, pełna współpraca z nauczycielem w czasie procesu lekcyjnego, chęć i pragnienie ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, dbałość o higienę osobistą przed jak i po lekcjach w-f.

 c) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

d) udział w zawodach.

 Na ocenę końcową z przedmiotu bardzo duży wpływ ma indywidualne podejście ucznia do wychowania fizycznego, jego wysiłek włożony w zajęcia, uwarunkowania psychofizyczne, postępy, jakie czyni w doskonaleniu swoich umiejętności i wiadomości oraz w pokonywaniu kolejnych barier i trudności na drodze rozwoju swojej sprawności psychoruchowej. Ocena z w-f może ulec obniżeniu nawet w przypadku nieobecności usprawiedliwionej (usprawiedliwienie od rodziców – wymagane jest na każdą jednostkę lekcyjną, dłuższa niedyspozycja musi być potwierdzona przez lekarza). Systematyczność w ćwiczeniach fizycznych jest bardzo ważna i obiektywne spojrzenie wymaga aby wyższą ocenę postawić uczniowi systematycznie uczęszczającemu niż niesystematycznie nawet z usprawiedliwionych przyczyn i wyższą sprawnością fizyczną.

WPŁYW  FREKWENCJI  NA OCENĘ

 10% nieobecności usprawiedliwionej – bardzo dobry

20% nieobecności usprawiedliwionej – dobry

30% nieobecności usprawiedliwionej – dostateczny

40% nieobecności usprawiedliwionej – dopuszczający

powyżej 50% nieobecności zgodnie z przepisami uczeń jest nieklasyfikowany z lekcji w-f  UWAGI

Uczniowie na zajęciach wybranych przez siebie mają obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach i być przygotowani mieć właściwy strój sportowy i są oceniani według przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego obowiązującego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

 

 

 

 


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Tomasz Polaszewski

Andrzej Rozpędowski

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska