Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Kluczowe osiągnięcia uczniów z wychowania fizycznego

 w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach


 

Lekkoatletyka

 

·        Bieg na dystansie 60-100 m ze startu niskiego.

·        Bieg w terenie ok. 1500 m.

·        Bieg przez płotki, rytm biegowy.

·        Pchnięcie kulą z miejsca i z doślizgu.

·        Rzut dyskiem z miejsca.

·        Marszobieg terenowy 1500 m.

·        Skok wzwyż techniką  naturalną

·        Skok w dal techniką naturalną

·        Biegi sztafetowe

 

 

Piłka siatkowa

 

·        Gry i zabawy  przygotowujące do piłki siatkowej;

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach;

·        Odbicia piłki oburącz sposobem górnym w wyskoku;

·        Odbicia piłki sposobem dolnym przy odbiorze zagrywki przeciwnika i przy obronie;

·        Nauka zagrywki tenisowej

·        Przyjęcie piłki po zagrywce i rozegranie na trzy;

·        Ćwiczenia przygotowujące do zbicia dynamicznego;

·        Nauka wystawienia piłki do zbicia dynamicznego we fragmentach gry;

·        Odbicia piłek sytuacyjnych;

·        Rozgrywanie piłki w zespołach trójkowych przyjęcie piłki- wystawienie-  atak;

·        Przyjęcie piłki do rozgrywającego wystawienie i zbicie;

·        Zbicie piłki po wystawieniu od partnera ze skrzydła, środka  i z drugiej linii; małe gry 2x2, 3x3 na zmniejszonych polach gry ;

·        Gra szkolna 6 x 6

·        Gra właściwa 6 x 6

 

 

Piłka ręczna

 

 

·        Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów technicznych piłki ręcznej.

·        Poruszanie się z piłką po boisku z piłką i  bez piłki.

·        Wykorzystanie ramion i nóg w obronie. Wyjście do piłki po zwodzie.

·        Zwody pojedyncze i podwójne bez piłki i z piłką.

·        Kozłowanie lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu oraz omijanie przeciwnika. 

·        Rzut na bramkę z biegu po kozłowaniu i z wyskoku.

·        Technika gry bramkarza.

·        Gra w obronie i w ataku zasady i umiejętności taktyczne – techniczne.

·        Zatrzymania, zasłony, wykonywanie rzutów wolnych

·        Krycie w przewadze przeciwnika i przewadze własnej.

·        Rzuty do bramki z przeskokiem, w wyskoku z padem, sytuacyjne.

 

 

Gimnastyka

·        Przewrót w przód z odbicia obunóż do przysiadu.

·        Przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku.

·        Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż.

·        Wyskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb.

·        Waga przodem.

·        Ćwiczenia równoważne na belce gimnastycznej.

 

Piłka koszykowa

·        Gry i zabawy z wykorzystaniem elementów techniki gry w koszykówkę.

·        Poruszanie się po boisku w ataku i w obronie.

·        Podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu i w ruchu.

·        Kozłowanie niskie i wysokie, lewą i prawą ręką ze zmianą kierunku i tempa kozłowania oraz z omijaniem przeszkód.

·        Zwód pojedynczy i podwójny z piłką i bez piłki.

·        Rzuty do kosza jednorącz z miejsca, lewą i prawą ręką, po podaniu i kozłowaniu.

·        Wykorzystanie poznanych elementów  w grze.  

 

Piłka nożna

·        Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów piłki nożnej.

·        Żonglowanie stopą, udem i głową.

·        Przyjęcie piłki stopą( wewnętrzną i zewnętrzną częścią, prostym podbiciem, podeszwą), udem klatką piersiową i głową.

·        Prowadzenie piłki po prostej i z omijaniem przeszkód.

·        Zwody bez piłki i z piłką.

·        Uderzenia piłki stopą i głową.

·         Gra ciałem podczas prowadzenia piłki oraz w czasie odbierania piłki przeciwnikowi.

·        Wyrzut piłki z atu, rzut z rogu i rzut wolny.

·        Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki w grze.

 

Rekreacja i wypoczynek

 

Tenis stołowy:

·        Poruszanie się przy stole,

·         Trzymanie rakiety,

·        Przyjęcia i uderzenia bekhendowe i forhendowe,

·        Wprowadzenie piłki do gry- krótkie i długie,

·        Kierowanie piłki w określone strefy stołu.

Ringo:

Trzymanie kółka pozycja wyrzutna, chwyt, i wyrzut kółka.

Wykorzystanie w grach nabytych umiejętności technicznych.

Unihokej

·        Ćwiczenia oswajające z kijem i piłeczką      

·        Poruszanie się po boisku z kijem prowadząc piłeczkę i bez piłki w  ataku i w obronie.

·        Podania piłeczki w miejscu i w ruchu.

·          Prowadzenie piłeczki slalomem

·        Strzały do bramki z miejsca

·        Podania górne

·         Strzały do bramki z biegu

·        Podania sytuacyjne.

·        Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach,

·        Walka o piłkę przy wznowieniach, pod bramką

·        Rozgrywanie sytuacji 1x1, 2x1, 3x1, 3x2 z piłką

·        Atak pozycyjny 5-0 – zamek

·        Atak szybki w formie ścisłej i fragmentów gry.

·        Zasłony.

·        Rozegranie rzutów wolnych i karnych

·        Obrona strzałów indywidualna

·        Obrona zespołowa


                Cele  zajęć:

·        Zrozumienie przez uczniów powodów sensu starań o swojej sprawności fizycznej zdrowia jako szacunku wobec siebie i innych.

·        Uzewnętrznienie i przyjęcie przez uczniów racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu, która warunkuje jego życiowe osiągnięcia.

·        Doskonalenie sprawności fizycznej kondycyjnej koordynacyjnej.

Zadania

Zespołowe gry sportowe:

Piłka ręczna:

·        Gry i zabawy przygotowujące do piłki ręcznej.

·        Podania, chwyty i rzuty do bramki.

·        Gra w obronie i w ataku (różne systemy)

Piłka siatkowa :

·        Gry i zabawy przygotowujące do piłki siatkowej.

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym.

·        Zagrywka piłki.

·         Przyjęcie piłki po zagrywce i rozegranie.

·        Ustawienie drużyny w obronie i w ataku.

·        Wykonanie zastawienia (bloku)

Piłka nożna:

·        Podania i przyjęcia piłki różnymi częściami stopy.

·        Prowadzenie piłki (po prostej i slalomem)

·        Starzały do bramki.

·        Gra w obronie i w ataku.

Piłka koszykowa:

·        Podania i chwyty w miejscu i w ruchu.

·        Rzuty do kosza z miejsca i po kozłowaniu.

·        Zmiana kierunku kozłowania.

·        Gra w obronie i w ataku.

Tenis stołowy:

·        Poruszanie się przy stole trzymanie rakietki.

·        Gra forhendem i bekhendem.

·        Wykonanie zagrywki.

·        Gra w obronie i w ataku.

·        Gra podwójna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia opiekuńczo-sportowe

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

Cele i zadania:

·        Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach organizowanych prze SZS zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

·        Wpływ poszczególnych form ruch na rozwój sprawności fizycznej.

·        Sposoby samodoskonalenia.

·        Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój organizmu.

·        Utrwalanie przepisów gir sportowych i ich rola w kształtowaniu charakteru ucznia.

·        Wykorzystanie naturalnego środowiska i warunków terenowych do organizacji zajęć z gier sportowych i zajęć rekreacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka ręczna

·        Poruszanie się po boisku w obronie i w ataku

·        Podania i chwyty w miejscu i w ruchu

·        Kozłowanie piłki z omijaniem przeszkód

·        Uwalnianie się od obrońcy

·        Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach zakończone rzutem na bramkę

·        Gra w systemie 3x3 i 5x1(i inne)

·        Rozegranie ataku szybkiego w pasach działania

·        Rzuty do bramki ze skrzydła i innych pozycji.

·        Gra zawodników na poszczególnych pozycjach

·        Gra bramkarza

        Piłka siatkowa             

·        Poruszanie się po boisku postawa siatkarska

·        Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach i trójkach

·        Przyjecie piłki po zagrywce i rozegranie

·        Ustawienie drużyny w obronie w ataku i przy zagrywce przeciwnika jak również własnej

·        Kierowanie piłki w określone miejsce boiska

·        Wystawienie piłki do ataku

·        Zastawienie (blok)

·        Zagrywka tenisowa i dolna

Piłka koszykowa

·        Poruszanie się po boisku postawa koszykarska

·        Podania i chwyty z przed klatki piersiowej

·        Kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku

·        Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach

·        Rzuty do kosza z dwutaktu z prawej i lewej strony

·        Wykonywanie rzutów osobistych.

Piłka nożna

·        Podania i przyjęcia piłki różnymi sposobami

·        Prowadzenie pił kipo prostej ze zmianą kierunku

·        Gra w obronie i w ataku

·        Strzały do bramki

·        Wykonywanie rzutów wolnych, rożnych, karnych z autu

·        Gra ze „spalonym’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia opiekuńczo-sportowe

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

 

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego

(dziewczęta)

§ 2ust 2pkt 2KN

 

 

 

 

mgr Andrzej Rozpędowski

 

Osięciny 2013r.

 

Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych jako priorytetowe.

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów

2. Statutem Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

3.Programem nauczania z wychowania fizycznego realizowanego w Gimnazjum

 Ocenianie ma na celu:

1.Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.

3. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, wysiłku i samodoskonalenia się.

4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 Cel główny:

Wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej, do troski o zdrowie swoje i innych, stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

 Cele ogólne:

 • Wzmacnianie odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,

• Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole,

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

• Rozwijanie zachowań prozdrowotnych,

• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,

• Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej, reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych.

 

Wymagania edukacyjne uwzględniają:

• Stopień rozwoju umiejętności ruchowych,

• Poziom i zakres wiedzy z kultury fizycznej,

• Stosunek ucznia do zagadnień edukacyjnych (kompetencje, osiągnięcia),

• Diagnozowanie i rozwój własnej sprawności fizycznej.

 

 

 

Przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest:

• Umiejętności ruchowe i wiadomości -stopień opanowania materiału,

• Postępy w usprawnianiu,

• Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych,

• Wiedza i umiejętność wykorzystania jej w praktyce,

• Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu,

• Zaangażowanie na lekcjach i poza lekcjami.

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:

• sprawność i umiejętności,

• aktywność i frekwencję,

• wiadomości,

• reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych .

 Kryteria i sposoby oceniania:

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.  

Sprawdziany umiejętności:

W celu rozpoznania stanu sprawności fizycznej oraz zdolności motorycznych i koordynacyjnych uczniów w klasach pierwszych GIMNAZJUM przeprowadzane są tzw. sprawdziany  – DIAGNOZA WSTĘPNA Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory,  

 

• Informacje o terminie sprawdzianu podawane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

• Uczeń, który z powodu nieobecności lub innych przyczyn (np. zwolnienia lekarskiego) nie przystąpił do testu lub sprawdzianu ma obowiązek zaliczenia w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

• Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku wpisujemy do dziennika dwie oceny przedzielone znakiem „/" ,a podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej rozpatruje się ocenę wyższą,

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

 Postanowienia ogólne:

• Nieprzygotowanie do lekcji to brak stroju do ćwiczeń,

• Uczeń może zgłosić nieprzygotowania do zajęć (2 godziny w miesiącu)

• Każde następne nieprzygotowanie wiąże się z otrzymaniem przez ucznia oceny

niedostatecznej,

• Uczeń nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego lub zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów) w dniu zajęć lekcyjnych,

• W przypadku niedyspozycji przed zajęciami uczeń może zostać zwolniony z czynnego udziału w lekcji, pozostaje na obiekcie sportowym z nauczycielem i klasą,

• W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

• W przypadku opuszczenia przez ucznia l/3 wszystkich zajęć (z powodu nieobecności lub zwolnienia lekarskiego) nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę końcową o 1stopień, w przypadku opuszczenia ponad 50 % wszystkich zajęć nauczycie ma prawo nie klasyfikować ucznia,

• Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

• Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z wychowania fizycznego może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

Aktywność pozalekcyjna:

• Za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych uczeń otrzymuje bieżącą ocenę celującą (reprezentowanie szkoły w jednej dyscyplinie sportowej),

• Uczeń który odmówił reprezentowania szkoły w zawodach sportowych doprowadzając swoim zachowaniem do niewystąpienia reprezentacji szkolnej w zawodach lub jednej z konkurencji może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania i wychowania fizycznego o jedną ocenę podczas klasyfikacji śródrocznej lub rocznej/końcowej,

• Za wykonanie prac z dziedziny kultury fizycznej (np.: plakat, przybór, gazetka, referat) uczeń otrzymuje dodatkową ocenę z wychowania fizycznego i wpisy pozytywne do zeszytu uwag,

• Uczeń ma prawo uzyskać dodatkową ocenę z wychowania fizycznego za bezpośrednie uczestnictwo w pracach związanych z kulturą fizyczną i promocją zdrowia,

• Uczeń, którego aktywność i postawa na zajęciach wychowania fizycznego w sposób rażący odbiega od norm przyjętych w szkole (lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wulgarne słownictwo, niszczenie mienia szkoły, agresywne i aroganckie zachowanie wobec rówieśników i nauczyciela, zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych, nieprzestrzeganie przyjętych zasad i regulaminów obowiązujących podczas lekcji), może otrzymać ocenę niższą o jeden stopień w stosunku do uzyskanych wyników śródrocznych lub rocznych.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria wymagań na daną ocenę:

PROCEDURY OCENY

 Ocenianie

Ocenianie ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, motywowanie ucznia do dalszej pracy, umożliwienie uczniowi samorealizacji i planowania, dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, a także umożliwia nauczycielowi kontrolę rozwoju ucznia.

 Ocena składa się z poszczególnych składowych:

 Chęci ,czyli wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań

 Postępu czyli poziomu osiągnięć zmian w stosunku do diagnozy początkowej

• Postawy czyli stosunku do kolegi, koleżanki, przeciwnika, nauczyciela zaangażowanie w zajęcia i stosunku do własnej aktywności

 Rezultatu czyli informacji o osiągniętych wynikach 

 

Skala ocen:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

dodatkowe oznaczenia - / + (tylko w przypadku ocen bieżących)

 Przedmiot oceny

Podstawą oceny jest wysiłek własny włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenianiu podlegają:

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć

- stosunek do partnera i przeciwnika 

- stosunek do własnego ciała

- aktywność fizyczna

- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami

i predyspozycjami

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania
 i poziom zdobytej wiedzy

- frekwencja na zajęciach, a także aktywne w nich uczestnictwo

 

 

 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela oraz współćwiczących, nie bierze czynnego udziału w lekcji, dezorganizuje pracę stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, często jest nie przygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, nie podnosi swoich umiejętności w danym zakresie.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń nie opanował materiału podstawy programowej w stopniu dostatecznym, jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego.

Ocena dostateczna

Uczeń opanował materiał podstawowy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie z większymi błędami technicznymi, wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym; przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

Ocena dobra

Uczeń bez zarzutów wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego, jego przygotowanie oraz staranność do zajęć są wysokie, prowadzi higieniczny i sportowy tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował wszystkie zadania z programu rozszerzonego dla danej klasy, starannie i sumiennie wykonuje zadania na lekcji, jest do niej przygotowany, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, charakteryzuje się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i zdolnościami sprawnościowymi, systematycznie doskonali swoja sprawność motoryczną.

Ocena celująca

Uczeń wykazuje szczególne zaangażowanie w pracy, ma twórcza postawę, umiejętnościami i wiadomościami wykracza poza program nauczania w danej klasie, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach i olimpiadach międzyszkolnych pomaga w organizacji imprez szkolnych, jest wzorem i przykładem dla innych.

 

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, (dwa razy w ciągu miesiąca ) każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

 

Sposoby informowania o ocenach

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do dziennika lekcyjnego, bezpośrednio po uzyskaniu oceny. Informacje na temat przekazywania oceny śródrocznej i rocznej lub końcowej zawarte są w WSO.

 Sposoby sprawdzania osiągnięć:

W wychowaniu fizycznym oceniana jest sprawność psychomotoryczna, umiejętności ruchowe i wiadomości:

 Psychomotoryka:

• testy sprawności fizycznej,

• zawody sportowe,

• inne formy współzawodnictwa.

Umiejętności:

• sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny sportowej,

• zadania kontrolno-oceniające

• zawody klasowe.

Wiadomości:

• prowadzenie rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej,

• sędziowanie,

• wykonanie prac promujących kulturę fizyczną,

• obserwacja,

• stosowanie metody problemowej.

 

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami, pielęgniarką i pedagogiem

szkolnym:

• rozmowy indywidualne z uczniami, 

• kontakt z rodzicami bezpośredni: rozmowy indywidualne, wywiadówki i konsultacje,

• kontakt z rodzicami pośredni: rozmowa telefoniczna, za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki, dyrektora, ocena w dzienniku,

• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną przy wystąpieniu problemów zdrowotnych lub wychowawczych opiera się na wzajemnym informowaniu i wspólnym podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązania problemu lub poprawy sytuacji.

Na ocenę końcową ucznia z wychowania fizycznego składają się oceny cząstkowe uzyskane w działach:

- umiejętności, motoryka

 - technika, estetyka, płynność ruchu

- wiadomości

- kryteria dodatkowe

 a) ocena za strój

Wymagania dotyczące stroju:

- biała koszulka, spodenki (leginsy, spodnie dresowe)

- zmienne obuwie sportowe na salę gimnastyczną

- obuwie sportowe w teren

- w razie zbyt niskiej temperatury możliwość dodatkowego ubioru (dres, ortalion, kurtka)

 Z braku stroju na lekcji wychowania fizycznego zwalnia tylko i wyłącznie zwolnienie lekarskie. W przypadku wystąpienia nagłych dolegliwości zdrowotnych, uczeń obowiązany jest zgłosić je przed lekcją nauczycielowi, okazać strój sportowy i po konsultacji z nauczycielem oraz pielęgniarką szkolną może zostać zwolniony z czynnego uczestnictwa w lekcji lub z części wykonywanych ćwiczeń.

 b) ocena za aktywność na lekcjach

         Poprzez aktywność ucznia na lekcji rozumie się: pełne zaangażowanie psychofizyczne ucznia w wykonywanie ćwiczeń, pozytywna postawę w czasie lekcji, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, pomoc i opiekę nad uczniami słabszymi w wykonywaniu trudnych dla niego ćwiczeń, pełna współpraca z nauczycielem w czasie procesu lekcyjnego, chęć i pragnienie ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, dbałość o higienę osobistą przed jak i po lekcjach w-f.

 c) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

d) udział w zawodach.

 Na ocenę końcową z przedmiotu bardzo duży wpływ ma indywidualne podejście ucznia do wychowania fizycznego, jego wysiłek włożony w zajęcia, uwarunkowania psychofizyczne, postępy, jakie czyni w doskonaleniu swoich umiejętności i wiadomości oraz w pokonywaniu kolejnych barier i trudności na drodze rozwoju swojej sprawności psychoruchowej. Ocena z w-f może ulec obniżeniu nawet w przypadku nieobecności usprawiedliwionej (usprawiedliwienie od rodziców – wymagane jest na każdą jednostkę lekcyjną, dłuższa niedyspozycja musi być potwierdzona przez lekarza). Systematyczność w ćwiczeniach fizycznych jest bardzo ważna i obiektywne spojrzenie wymaga aby wyższą ocenę postawić uczniowi systematycznie uczęszczającemu niż niesystematycznie nawet z usprawiedliwionych przyczyn i wyższą sprawnością fizyczną.

WPŁYW  FREKWENCJI  NA OCENĘ

 10% nieobecności usprawiedliwionej – bardzo dobry

20% nieobecności usprawiedliwionej – dobry

30% nieobecności usprawiedliwionej – dostateczny

40% nieobecności usprawiedliwionej – dopuszczający

powyżej 50% nieobecności zgodnie z przepisami uczeń jest nieklasyfikowany z lekcji w-f  UWAGI

Uczniowie na zajęciach wybranych przez siebie mają obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach i być przygotowani mieć właściwy strój sportowy i są oceniani według przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego obowiązującego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

 

 

 

 


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Tomasz Polaszewski

Andrzej Rozpędowski

 

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska