Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
T. Polaszewski

19 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej  w Osięcinach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, a o godz. 10.30 w budynku Gimnazjum pożegnanie absolwentów.

Spotkanie poprowadził dyrektor szkoły pan Andrzej Polaszek. Obecni byli: wicedyrektor pan Andrzej Rosiński, wicedyrektor pani Grażyna Kamionka, przedstawiciele Rady Gminy, Rady Rodziców, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, uczniowie.             Rozdane zostały nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce (w tym nagrody wójta), osiągnięcia w sporcie, działalność na rzecz biblioteki, wolontariatu, tytuły laureatów, wysokie wyniki egzaminu oraz listy gratulacyjne dla rodziców.

W przemówieniu dyrektor podsumował  dziesięć miesięcy wytężonej pracy. Wspomniał m.in., że "szkoła pozyskiwała fundusze zewnętrzne na realizację wielu projektów. Najważniejszym był projekt  "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Osięciny". W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dodatkowe zajęcia dla 280 uczniów, którzy podzieleni na 35 grup realizowali różnorodne zajęcia pomocowe i rozwijające zainteresowania (zajęcia wyrównawcze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego; zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki;  zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze; warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego).  Poza tym zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę ok. 50 tys. złotych.

     Dzieci z klas drugich brały udział w projekcie "Już pływam". Przez 20 wyjazdów na basen w Radziejowie, grupa 42 uczniów nauczyła się pływać. Braliśmy czynny udział w projekcie Agencji Rozwoju Rynku Rolnego -"Szklanka mleka".

Uczniowie realizowali różnorodne projekty edukacyjne w ramach zajęć szkolnych". Poza tym dyrektor nadmienił, że szkoła zorganizowała wiele konkursów, uczniowie osiągali liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, sportowych i innych. Poza tym brali udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Dla uczczenia ważnych dat w kalendarzu odbyło się wiele uroczystości dla całej społeczności szkolnej. Dyrektor wspomniał również, że biblioteka szkolna realizowała przeróżne akcje promujące czytelnictwo.

W drugiej części zakończenia roku szkolnego o godz. 10.30 w auli budynku gimnazjum miało miejsce pożegnanie absolwentów. Był to historyczny moment, bowiem po raz pierwszy po kilkunastu latach budynek szkoły opuszczali uczniowie klas ósmych i po raz ostatni uczniowie gimnazjum.

Absolwenci żegnali się takimi słowami:

"Wręczeniem świadectw ukończenia szkoły zostanie zamknięty następny rozdział naszego życia - życia szkolnego. Jak się zapisał w naszej pamięci? Różnymi zgłoskami, ale na pewno na trwałe wyrył się w sercu każdego z nas. Kłaniamy się wszystkim, którzy uwierzyli, że uda nam się przejść kruchy most nad rwącą rzeką wiedzy. Dopłynęliśmy do portu "Absolwent". Oto już nasze drogi się rozchodzą, czeka nas nowa podróż, bo przecież "ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy". Odchodzimy stąd, ale zabieramy ze sobą najlepszą cząstkę tego, co pragnęliście nam przekazać.

Dziękujemy za trud kształcenia i wychowania, za przekazywanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło jakiego doświadczyliśmy, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość. Uczyliście nas, że "trzeba patrzeć sercem, bo najważniejsze jest  niewidoczne dla oczu".

Dzięki Wam wiemy, że jak Sienkiewiczowski latarnik trzeba szukać swojego bezpiecznego miejsca w życiu, portu, który zapewni szczęście i ukojenie. Zrozumieliśmy, że mamy być jak Santiago - nie poddawać się i być wiernym swoim marzeniom. W każdym z nas tkwi dużo siły, by pokonywać przeciwności losu. Dzięki Wam wiemy też, że trzeba być jak Mały Książę - odkrywać wciąż nowe planety, szukać prawdziwej miłości i przyjaźni. Wiemy już, że każdy z nas ma w  życiu swoje Westerplatte, czyli porządek praw i wartości, o które trzeba walczyć, od których nie wolno zdezerterować.

W tym szczególnym, uroczystym dniu dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam  na drodze edukacji: dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, władzom gminy, pracownikom obsługi, administracji i rodzicom. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami każdy dzień, byli w chwilach radosnych i trudnych, wspierali nas w podejmowaniu decyzji. Chylimy przed wami czoła. Będziemy starali się nie zawieść Waszych oczekiwań.

        W części artystycznej absolwenci zaprezentowali swoje talenty muzyczne, recytatorskie, wokalne.

 Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wzorową pracę, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. Podziękował również nauczycielom odchodzącym na emeryturę: pani Elżbiecie Maliszewskiej oraz Grażynie Izydorskiej. Szczególne słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli Rady Rodziców na czele z p. Markiem Chrzanowskim za "zaangażowanie w życie placówki, podejmowanie szeregu działań wspierających pracowników, za bezinteresowną pomoc, wspieranie rozwoju uczniów, życzliwość i poświęcony czas".

Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska