Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel : Jolanta Izydorska

umiejętności kluczowe

GEOGRAFIA

 

 

1.      Obliczanie odległości rzeczywistej na podstawie podziałki ( skali ) mapy.

2.      Określanie położenia geograficznego na podstawie mapy z siatką kartograficzną.

3.      Obliczanie różnicy czasu słonecznego i strefowego.

4.      Czytanie treści atlasu, map hipsometrycznych, wykresów klimatycznych, tablic statystycznych i ich interpretacja.

5.      Wykonywanie diagramów, wykreślanie profili hipsometrycznych.

6.      Wyposażenie w wiedzę geograficzną dotyczącą znajomości pojęć, podstawowych faktów

i prawidłowości geograficznych.

7.      Posługiwanie się różnymi źródłami informacji geograficznej.

8.      Wprowadzenie w system wartościowania poczynań człowieka w środowisku przyrodniczym i społecznym.

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska