Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 1500

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018r. do 1200 (wtorek)

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

do 27 czerwca 2018r. (środa)

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018r. godz. 1200 (piątek)

5. Wydanie skierowania na badanie lekarskie ubiegającym się o naukę w technikum lub szkole branżowej I stopnia.

do 9 lipca 2018r. do godz. 1500

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole.

do 13 lipca 2018r. do godz. 1000

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół i nieprzyjętych.

13 lipca  2018r. godz. 1400 (piątek)

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska