Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Udział w pilotażowym programie profilaktycznym IMPACT
T. Polaszewski

     Szybki rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnej, coraz częstsze przypadki przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy stawiają przed szkołą nowe zadania.  Przygotować uczniów do odpowiedzialnego, sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych  to jeden z podstawowych  kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. W związku z tym, z inicjatywy pedagoga szkolnego - Agnieszki Matkowskiej, Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach - jako jedna z 30 szkół w Polsce uczestniczyła w pilotażowym programie profilaktycznym pod nazwą IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej). Autorem programu są specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogiki, zdrowia publicznego, nauk technicznych pracujący na: Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji Praesterno.

     Program IMPACT adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz do nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 lat. Obejmuje oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym.

   W naszej szkole program był realizowany przez pedagoga szkolnego od listopada 2017r. do stycznia 2018r. i obejmował cykl 10 zajęć. Uczniowie rozwijali kompetencje indywidualne i społeczne.  Pogłębili wiadomości na temat własnej prywatności, ochrony prywatnych treści oraz odpowiedzialności za korzystnie z Internetu. Program został wysoko oceniony przez uczestników - uczniów klasy IIa gimnazjum. 


Agnieszka Matkowska


 

  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska