Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

II edycja Szkolnego Turnieju Wiedzy o Zawodach
T. Polaszewski
        12 marca 2018r. w auli Szkoły Podstawowej w Osięcinach odbyła się II edycja Szkolnego Turnieju Wiedzy o Zawodach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele  uczniów klas III gimnazjum. Turniej zorganizowały: p. Barbara Rosińska,
p. Agnieszka Matkowska.


 Jego celami było:

-  rozwijanie  zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach;

-   doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych;

-  podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu;

-  kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed publicznością.

     Trzy osobowe zespoły rywalizowały w siedmiu konkurencjach m.in. rozwiązywali test, krzyżówkę, zagadki, rebusy.  Drużyny wykazały się znajomością wiedzy o zawodach przeszłości i przyszłości, pomysłowością, refleksem,  umiejętnością współpracy w zespole oraz poczuciem humoru. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:  p. Anna Ostrowska (doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie) oraz nauczyciele: p. Emilia Lewandowska i  p. Irena Zakrzewska.

    Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

-  I miejsce - drużyna klasy IIIb w składzie: Kinga Siemieńska, Bartosz Kaczmarek, Sebastian Waloszek;

-   II miejsce - drużyna klasy IIIc w składzie: Wiktoria Piotrowska, Zuzanna Walczak, Arkadiusz Zachwieja;

-   III miejsce - drużyna klasy  IIIa w składzie: Wiktoria Dąbrowska, Wiktoria Grabowska, Jakub Babaczyk.

 Organizatorzy serdecznie dziękują za udział
w  pracach komisji konkursowej p. Annie Ostrowskiej, p. Irenie Zakrzewskiej, p. Emilii Lewandowskiej. Szczególne wyrazy podziękowania należą się  Młodzieżowemu Centrum Kariery Zawodowej w Radziejowie za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników Turnieju.

Agnieszka Matkowska, Barbara Rosińska

 

 
 
 
 
 
 
 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska