Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
gimosieciny@wp.pl

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Projekt edukacyjny
E. Nowak, T. Polaszewski

Dnia 27 kwietnia 2018r odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. "Badamy stan najbliższej okolicy z wykorzystaniem czujników PASCO".Było to działanie długofalowe mające na celu poznanie i zbadanie elementów środowiska naszej najbliższej okolicy -  gminy Osięciny. W swojej pracy uczniowie wykorzystali innowacyjną metodę mobilnych pracowni dydaktycznych - czujniki PASCO. Nowoczesne czujniki oraz interfejsy pomiarowe pozwoliły uczniom zgłębić tajniki i określić stan środowiska naszej gminy. Dzięki takim narzędziom samodzielnie eksperymentowali - zbadali odczyn wody, gleby, natężenie dźwięku, zawartość dwutlenku węgla w spalinach samochodowych. Grupa projektowa z klasy IIa w składzie: Filip Głowacki, Michał Ziółkowski, Piotr Martwicki, Przemysław Ciesielski, Adrian Ziegenhagen, Damian Wojtczak, Kacper Łodygowski zgromadzone informacje i wyniki badań przedstawiła w sposób ciekawy i interesujący. W trakcie projektu uczniowie klasy IIa i IIb oraz zaproszeni goście: p. dyrektor szkoły, p. K. Zawadzka z KPCN we Włocławku, rodzice i nauczyciele mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, video wywiadu z leśniczym p. P. Jagiełło oraz wzięcie udziału w quizie podsumowującym zdobyte informacje o naszej gminie. Najciekawszym, a jednocześnie ostatnim punktem projektu był pomiar natężenia dźwięku z użyciem czujników PASCO w klasie. Efekty badania zaprezentowane zostały na wykresach. Cały projekt okazał się niezwykle ciekawy i pouczający. Projektowi przewodniczyła p. E. Nowak przy współpracy p. B. Gawrońskiej i p. P. Kamińskiego.

 

 
 
 
 
 
  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska