Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowoczesne technologie szkolne w Osięcinach
E. Nowak

Zakup pracowni stacjonarnych i mobilnych został zrealizowany w ramach projektu E-Usługi - E-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego (moduł e-Edukacja). Urząd Marszałkowski zakupił 15 mobilnych i 3 stacjonarne pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i przekazał Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku po pięć pracowni mobilnych i jednej stacjonarnej wraz z zestawem czujników pomiarowych firmy PASCO. Pracownie stacjonarne przeznaczone są do szkoleń nauczycieli w zakresie użytkowania zakupionego sprzętu jak również organizowania pokazów dla uczniów w ramach lekcji. Pracownie mobilne, udostępnione szkołom, pozwolą uczniom i nauczycielom na wykorzystanie narzędzi, jakimi dysponuje nowoczesna edukacja podczas lekcji chemii, biologii, fizyki, geografii i przyrody zarówno w realizacji eksperymentów przewidzianych podstawą programową, jak również ciekawych eksperymentów przewidzianych w podstawie programowej i realizowanych na zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele po przeszkoleniu będą mogli na zajęciach przeprowadzać doświadczenia między innymi w zakresie pomiaru natężenia prądu, siły, ciśnienia gazu, oddziaływania pola magnetycznego, poziomu zasolenia cieczy, zmiany temperatury w pomieszczeniu i w terenie.

Taka pracownia dotarła do uczniów ze szkoły w Osięcinach. Znajduje się ona w budynku gimnazjum. Uroczysty odbiór pracowni , dzięki staraniom byłego dyrektora gimnazjum pani Grażyny Kamionki , miał miejsce dnia 20 września w Centrum Doskonalenia Nauczycieli  we Włocławku  z udziałem  wójta gminy Jerzego Izydorskiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Osięcinach pana Andrzeja Polaszka.

Można śmiało powiedzieć, że do Osięcin zawitała technologia na najwyższym poziomie. Życzymy uczniom i nauczycielom wspanialej przygody. Kto wie, może ktoś poczuje jej smak i zostanie w przyszłości  słynnym naukowcem.
 

 
 
  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska