Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Pedagog
  Biblioteka
  Rada Rodziców
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowoczesne technologie szkolne w Osięcinach
E. Nowak

Zakup pracowni stacjonarnych i mobilnych został zrealizowany w ramach projektu E-Usługi - E-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego (moduł e-Edukacja). Urząd Marszałkowski zakupił 15 mobilnych i 3 stacjonarne pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i przekazał Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku po pięć pracowni mobilnych i jednej stacjonarnej wraz z zestawem czujników pomiarowych firmy PASCO. Pracownie stacjonarne przeznaczone są do szkoleń nauczycieli w zakresie użytkowania zakupionego sprzętu jak również organizowania pokazów dla uczniów w ramach lekcji. Pracownie mobilne, udostępnione szkołom, pozwolą uczniom i nauczycielom na wykorzystanie narzędzi, jakimi dysponuje nowoczesna edukacja podczas lekcji chemii, biologii, fizyki, geografii i przyrody zarówno w realizacji eksperymentów przewidzianych podstawą programową, jak również ciekawych eksperymentów przewidzianych w podstawie programowej i realizowanych na zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele po przeszkoleniu będą mogli na zajęciach przeprowadzać doświadczenia między innymi w zakresie pomiaru natężenia prądu, siły, ciśnienia gazu, oddziaływania pola magnetycznego, poziomu zasolenia cieczy, zmiany temperatury w pomieszczeniu i w terenie.

Taka pracownia dotarła do uczniów ze szkoły w Osięcinach. Znajduje się ona w budynku gimnazjum. Uroczysty odbiór pracowni , dzięki staraniom byłego dyrektora gimnazjum pani Grażyny Kamionki , miał miejsce dnia 20 września w Centrum Doskonalenia Nauczycieli  we Włocławku  z udziałem  wójta gminy Jerzego Izydorskiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Osięcinach pana Andrzeja Polaszka.

Można śmiało powiedzieć, że do Osięcin zawitała technologia na najwyższym poziomie. Życzymy uczniom i nauczycielom wspanialej przygody. Kto wie, może ktoś poczuje jej smak i zostanie w przyszłości  słynnym naukowcem.
 

 
 
  

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska