Jesteś na stronie Publicznego Gimnazjum w Osięcinach


  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
Menu główne
  Strona główna
  Historia
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Samorząd
  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zestawy Podręczników
  Plan lekcji
  Uczniowie
  Profilaktyka
  Pedagog
  Świetlica
  Biblioteka
  Program wychowawczy szkoły
  Rada Rodziców
  Plan pracy szkoły
  Konsultacje nauczycielskie
  Przyjaciele szkoły
  Rekrutacja
  
Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
WŁOCŁAWEK
EDUSEEK
INTERKLASA
EDUKACJA
GIMNAZJUM
STRONA PROJEKTU COMENIUS
BEZPIECZNY INTERNET
E-TWINNING

Nasz adres

Publiczne Gimnazjum
im. Ziemi Kujawskiej
ul. Traugutta 1
88-220 OSIĘCINY
Tel. (054) 265 02 60
[email protected]

Przedmioty
  Język polski
  Język angielski
  Język niemiecki
  Historia
  WOS
  Biologia
  Chemia
  Geografia
  Matematyka
  Technika
  Informatyka
  Fizyka
  Religia
  W-F
  Zajęcia artystyczne
  Muzyka
  Edukacja dla bezpieczeństwa

Świetlica szkolna Publiczne Gimnazjum w Osięcinach

mgr Agnieszka Trawińska

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek –830– 15 00

Wtorek – 1000 – 15 00

Środa – 10 00 – 14 00

Czwartek – 12 0015 00

Piątek – 1130 – 15 00


1.       Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie        i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Obejmuje swą opieką uczniów klas 1-3. Uczęszczają głównie uczniowie dojeżdżający do szkoły ze sąsiednich miejscowości – Borucina, Borucinka, Samszyc, Powałkowic, Witowa, Latkowa, Jarantowic, Bartłomiejowic, Bełszewy, Żakowic, Krotoszyna, Pilichowa, Woli Skarbkowej, Pocierzyna.

      Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianiu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień       w tym zakresie. Zajęcia w świetlicy szkolnej są prowadzone według planu pracy.

      Tematyka zajęć na rok szkolny 2016/2017 dotyczy najbliższego otoczenia uczniów:

ü  rodziny,

ü  środowiska lokalnego,

ü  zdrowego stylu życia,

ü  złych skutków nałogów,

ü  higieny życia codziennego,

ü  złych nałogów żywieniowych i ich skutków w przyszłości,

ü  komunikacji międzyludzkiej , sytuacjach konfliktowych i sposobach radzenia sobie z przemocą, agresją i asertywnością,

ü  tradycji i obrzędów naszego regionu.

 

W naszej świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia, które mają na celu:

- rozwijanie umiejętności manualnych ( układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie , wydzieranie i inne),

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie prasy, wierszy),
- wzbogacenie posiadanych wiadomości , zaspokajanie ciekawości świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy
 i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
- kształtowanie umiejętności : wypowiadania się na wybrany i zadany temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu: „dokończ zdanie”, „nazwa na dana literę”,
- kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
- zwiększanie sprawności fizycznej (gry i zabawy na świeżym powietrzu),
- relaksowanie (relaks przy muzyce, oglądanie filmów).

Realizując powyższe zadania jako wychowawca świetlicy szkolnej stosuje następujące metody:

·        metody aktywizujące („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne),

·        słowne (pogadanki, rozmowy, praca z książką  i czasopismem),

·        poglądowe (oglądanie filmów, programów telewizyjnych dla młodzieży),

·        zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne  z zastosowaniem różnych technik  poznanych na zajęciach),

·        zajęć ruchowych (gry, zabawy – ruchowe na świeżym powietrzu),

 

Środki dydaktyczne, którymi dysponuje świetlica szkolna:

·         komputery,

·         różne pomoce dydaktyczne (np. plansze);

·         materiały biurowe (np. kartki, długopisy, kredki, farby);

·         telewizor;

·         magnetofon;

·         gra multimedialna Xbox;

·         czasopisma;

·         karty pracy;

·         gry planszowe;

·         tenis stołowy;

·         piłki

·         płyty DVD

   Sposoby realizacji:

·         Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów;

·         Umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się   i odrabiania lekcji;

·         Organizowanie uczniom czasu wolnego (m.in. gry, zabawy, konkursy, turnieje, słuchanie muzyki, czytanie książek  i czasopism, oglądanie filmów, zajęcia plastyczno - techniczne);

·         Uwrażliwianie uczniów na wartości uniwersalne    (np. miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność);

·         Uwrażliwianie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

 

    Rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe:

 

·         Aktywne uczestniczenie w spotkaniach    z przedszkolakami    
 ,,Gimnazjaliści czytają  dzieciom” , w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”;

·         Zbieranie książeczek dla przedszkolaków;

·         Aktywny udział  w akcji ,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” ,

·         Uczestnictwo w akcjach charytatywnych;

·         Sporządzanie gazetek – wystrój świetlicy;

·         Włączenie się w współorganizowanie dyskoteki andrzejkowej;

·         Zajęcia warsztatowe;

·         Przygotowywanie uczniów  do konkursów pozaszkolnych.

 

 Świetlica szkolnej współpracuje:

·         z pedagogiem szkolnym w zakresie orientacji
zawodowo – edukacyjnej i profilaktyki  oraz konsultacje dotyczące problemów wychowawczych;

·         z biblioteką szkolną i pedagogiczną : korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie przez  wychowawcę świetlicy kącika czasopism dla młodzieży;

·         ze szkolnym kołem Caritas i ze szkolnym kołem Wolontariat w organizowaniu akcji charytatywnych;

·         z wychowawcami – wymiana  informacji o uczniach przebywających na świetlicy  szkolnej;

·         z Samorządem Uczniowskim – włączenie się    w obchody Roku Aktywności Uczniowskiej;

·         z rodzicami – warsztaty artystyczne, turniej warcabowy.

 Świetlica szkolna współpracuje  z instytucjami:

·         Komunalnym Przedszkolem w Osięcinach;

·         Internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie;

·         Zarządem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych                   w Osięcinach;

·         Schroniskiem dla zwierząt we Włocławku;

·         Domem Dziecka we Włocławku;

 

Nauczyciel świetlicy

A. Trawińska

 

2003 © GZK Osięciny Admin - Agnieszka Młotkowska